Политика за защита на данните на уебсайта

Последна редакция: 13.02.2020 г. 

 

Добре дошли в Политиката за защита на данните на уебсайта за проучването MOMENTUM („Уебсайт“). Sierra Oncology работи съвместно с ClinEdge („ClinEdge“,ние“ или „нас“) за подпомагане на някои услуги за проучването MOMENTUM, включително Брандинг на проучването, Допълнителна гаранция, Разработване на уебсайта, Включване на участници, Реклама и хостинг на уебсайта на проучването MOMENTUM („Услуги ClinEdge“). 

Настоящата Политика за защита на данните описва как ClinEdge събира, използва и разкрива информация за потребителите на Уебсайта, съдържание, приложения, услуги, инструменти и функции (наречени общо „Услуги“). Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на данните.

Тази Политика за защита на данните се отнася за информацията, която събираме:

 • На Уебсайта или чрез формуляри на Уебсайта
 • В имейл, текстови и други електронни съобщения между Вас и Уебсайта

Тя не се прилага за информацията, събрана:

 • от нас, офлайн или чрез други средства, включително информация, събрана чрез други електронни средства или други Уебсайтове, посочени от нас или от трета страна;
 • от друга трета страна, включително чрез приложение или съдържание (включително рекламиране), което може да съдържа връзка до или да бъде налично от Уебсайта.

ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ Clinedge ПЕРИОДИЧНО ЩЕ ПРОМЕНЯ, МОДИФИЦИРА, ДОБАВЯ ИЛИ ПРЕМАХВА, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЩЕ АКТУАЛИЗИРА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, В КОЙТО СЛУЧАЙ ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ПО ИМЕЙЛ НА ПОСЛЕДНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС, КОЙТО СТЕ НИ ПРЕДОСТАВИЛИ, ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИЗВЕСТИЕ ЗА ТАКИВА ПРОМЕНИ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Ако промените имат незначителни последствия, ако има такива, те ще влязат в сила 7 дни, след като Ви уведомим. Съществени промени ще бъдат ефективни 30 дни след първоначално публикуване или изпращане до Вас на известието. В случай че е необходимо да адаптираме политиката според нови правни изисквания, новата политика ще влезе в сила незабавно или както се изисква от закона. 

До влизане в сила на новата политика, ако тя намалява съществено защитата на Вашето право на поверителност съгласно съществуващата към съответния момент политика, можете да изберете да не я приемате и да прекратите използването на Услугите. Продължаването на използването на Уебсайта след влизане в сила на новата политика означава, че Вие приемате новата политика.

 

Информация, която събираме

Ние събираме определена информация за Вас, за да Ви предоставим Услугите на ClinEdge и да използваме тази информация за спазване на законови, правни и договорни задължения. 

Ние няма да използваме информацията, събрана за Вас, за друга цел без Вашето съгласие, освен за целите, посочени в настоящата Политика за защита на данните или когато има законово изискване за това.

 

Когато използвате Услугите, ние събираме определена информация за Вас („Информация“) в следните форми: 

 • „Информация за самоличност“ означава информация, която Ви идентифицира (пряко или непряко), включително
 • Пълно име
 • Възраст 
 • Пощенски код
 • Личен имейл 
 • Телефонен номер
 • Здравна/медицинска информация
 • интернет протокол (IP) адреси
 • Демографски данни и интереси (чрез Google Analytics)
 • „Обща информация“, което означава информация, която не идентифицира пряко или непряко и не може да бъде използвана разумно за установяване на Вашата самоличност. 

 

Как събираме Вашата информация

Събираме информация по следните начини: 

  • Използване на Услугите: ние събираме Лична информация, която ни предоставяте, когато 
   • попълвате формуляр, който се взема предвид за възможности за потенциално проучване;
   • въвеждате информация в Услугите;
   • създавате допринесено от потребителите съдържание; 
   • изисквате от нас продукти, услуги или информация;
   • участвате в публични форуми или други дейности чрез Услугите; или
   • взаимодействате по друг начин с нас или с Услугите. 

 

 • Уеб анализ и Маркетингова автоматизация: Уеб анализ и Маркетингова автоматизация: ние използваме инструменти за анализ на трети страни, за да разберем по-добре кой използва Услугите, как хората използват Услугите и как да подобряваме ефективността на Услугите и тяхното съдържание. Ние използваме също инструменти за маркетингова автоматизация на трети страни, за да ни помогнат с маркетинговите ни усилия.

 

Практиките за защита на данните на компания – трета страна, са предмет на нейната собствена Политика за защита на данните. Моля, прочетете тези политики на: и http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

От време на време ще променяме нашите доставчици на услуги за анализ и маркетинг и ще предоставяме допълнителна информация за тези услуги, когато актуализираме тази политика. 

Тези доставчици на услуги използват бисквитки, пикселни тагове или други технологии за събиране и съхраняване на Информация, като час на посещение, посетени страници, време, прекарано на всяка страница на Уебсайта, идентификатори на устройства, тип използвана операционна система и друг(и) уебсайт(ове), който/които може да сте посетили. 

  • Те могат да обединят информацията, която събират от Вашето взаимодействие с Услугите, с Лична информация, която събират от други източници. Ние нямаме достъп до и не контролираме използването на бисквитки или други технологии за проследяване от страна на трети страни. Ние не обединяваме информацията, събрана чрез използването на аналитични услуги, с Вашата Лична информация. Въпреки че Google Analytics поставя постоянна бисквитка във Вашия уеб браузър, за да Ви идентифицира като уникален потребител следващия път, когато посетите нашия Уебсайт, бисквитката не може да бъде използвана от никого, освен от Google. Способността на Google да използва и съхранява информация, събрана от Google Analytics, относно посещенията Ви на нашия уебсайт, е ограничена от Условията за ползване на Google Analytics и Декларацията за защита на данните на Google. Можете да не позволите услугите за анализ и маркетингова автоматизация да Ви разпознават при посещения на нашия Уебсайт, като деактивирате бисквитките на трета страна във Вашия уеб браузър.

 

 • Онлайн формуляри: когато събираме Вашата Лична информация, тя е защитена в нашата база данни и се съхранява в портали с цел сайтовете да имат сигурен достъп и да проследяват потенциалните участници за определяне на пригодността за това проучване. 

 

 • Бисквитки на уебсайта: Ние и нашите доставчици на услуги и анализи събираме информация за Вас. Тази информация може да включва интернет протокол (IP) адреса, използван от Вашето устройство, времето и продължителността на Вашето посещение, страниците, които сте разгледали на нашия уебсайт, и посетения от Вас сайт точно преди да посетите нашия Уебсайт. Ние използваме тази информация само за измерване на активността на Уебсайта и за разработване на идеи за подобряване на нашия Уебсайт. По този начин можем да инсталираме „бисквитки“, които събират името на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, Вашата операционна система и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малка част от информацията, която се изпраща до Вашия браузър и се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките не повреждат Вашия компютър. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“. Това ще Ви позволи да решите дали искате да приемете тази бисквитка или не. Ако деактивирате или откажете бисквитки, имайте предвид, че някои части на Уебсайта може да не функционират правилно.

 

 • Чрез телефонно обаждане и текстово съобщение: с Вас може да се свърже член на персонала в центъра по проучването, ако отговаряте на изискванията за проучването, за да обсъдите участието си в него. Чрез предоставянето на нас на Вашия телефонен номер и/или имейл чрез Услугите, Вие се съгласявате да се свържем с Вас. 

 

Не проследявай 

Не проследявай (DNT) е предпочитание за защита на данните, която потребителите могат да задават в някои уеб браузъри, позволявайки им да се откажат от проследяването от уебсайтове и онлайн услуги. Нашите Услуги не реагират на сигналите Не проследявай (DNT)

 

Как използваме Вашата информация

ClinEdge се отнася сериозно към Вашата поверителност и ще използва Вашата Лична информация само за целите, посочени в настоящата Политика за защита на данните, или когато има законово изискване за това. Ние запазваме Вашата Лична информация само за толкова време, колкото е необходимо и за целта(ите), посочена(и) в настоящата Политика за защита на данните.

 

 Целите и причините за обработването на Вашата Лична информация са описани подробно по-долу: 

 • Ние използваме Вашата Лична информация, за да Ви предоставяме, да подобряваме и да продължаваме да разработваме Услугите на ClinEdge.
 • Ние използваме Вашата Лична информация за връзка с Вас, за отговаряне на Вашите въпроси или за предоставяне на поисканата от Вас информация.
 • Ние събираме Вашата Лична информация за квалификация на изпитването и проучването
 • Ние събираме и съхраняваме Вашата Лична информация, защото изразихте интерес да участвате в проучване или изпитване.
 • Ние ще използваме Вашата Лична информация за изпълнение на нашите условия, политики и правни споразумения. Ние ще използваме Вашата Лична информация в съответствие със съдебни нареждания и гаранции, и за оказване на съдействие на правоприлагащите органи.
 • Ние ще използваме Вашата лична информация за предотвратяване на измама, злоупотреба, нарушения, кражби на самоличност, кибератаки за нарушения на сигурността и всяка друга злоупотреба с Вашата Лична информация и Услуги.
 • Ние ще използваме Вашата Лична информация за предприемане на действие в правен спор и процедура.

Ние запазваме Вашата Лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целта(ите), посочена(и) в настоящата Политика за защита на данните. 

Когато сте дали съгласието си да Ви предоставяме информация и/или маркетинг, Вие сте свободни да оттеглите това съгласие по всяко време и да се отпишете от нашите пощенски списъци или бюлетини, като изпратите заявка за отказ до: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/.

 

Прехвърляне на информация извън територията Ви

Ние ще съхраняваме и обработваме Вашата Лична информация в Съединените щати на нашите уебсайтове за базирани на облак услуги. От време на време ще вземаме оперативни решения, които ще окажат въздействие върху сайтовете, в които поддържаме лична идентифицираща информация. Ние гарантираме, че нашите доставчици на услуги за хостинг на данни, ни предоставят достатъчни гаранции за защита на данните и сигурност.

Ако пребивавате в юрисдикция, където прехвърлянето на Вашата Лична информация в друга юрисдикция изисква Вашето съгласие, тогава ни предоставяте Вашето изрично и недвусмислено съгласие за такова прехвърляне.

Доколкото това се изисква от законите на ЕС за защита на данните, прехвърлянето на лични данни към нашите доставчици на хостинг услуги в САЩ се урежда от сертифицирането в рамките на Щита за защита на данните в отношенията между ЕС и САЩ.

ClinEdge удостоверява, че спазва съответните принципи на Щита за защита на данните относно уведомяване, избор, отчетност за по-нататъшно предаване, сигурност, цялост на данните и ограничаване на целите, достъп и право за искане на парично обезщетение, изпълнение и отговорност при спазване на съответните отговорности за получаването, обработката, съхранението и отчитането на данни.

 

Споделяне на Вашата информация

Начините, по които споделяме Вашата информация, включват следното: 

 • Когато сключваме договор или работим съвместно с трета страна за предоставяне на услуги от наше име, включително разработване и поддръжка на Услуги. Ние изискваме от всички трети страни да обработват Вашата Информация в съответствие с тази Политика за защита на данните и както е разрешено от приложимите закони за защита на данните.
 • Когато предоставяме Вашата Лична информация на изследователските центрове за квалификация на проучване и изпитване, и за осъществяване на контакт със заинтересованите пациенти.
 • Когато споделяме Лична информация с трети страни във връзка с продажбата на нашата компания (включително сливане, придобиване или продажба на всички или съществена част от нашите активи, промяна в корпоративния контрол или процедури по неплатежоспособност или несъстоятелност). 
 • Освен това, ние споделяме Обобщена информация с трети страни, но ще използваме стандартни отраслови мерки и подходящи технически и правни насоки за осигуряване, че тази информация няма да разкрие Вашата самоличност. 

 

Вашите механизми за контрол и избор

Ние Ви предоставяме възможност да упражните определени контроли и избори по отношение на събирането, използването и споделянето на Вашата информация, включително правото да поискате достъп до Личната информация, която притежаваме за Вас, както и да променим или изтрием Вашата Лична информация, ако установите, че не е точна, пълна или актуална.

Можете да упражните по всяко време следните опции за отказ: 

 • да възразите срещу прехвърлянето на Вашата Лична информация към трета страна, различна от трети страни, които ни помагат да изпълняваме задачи, както е обяснено в настоящата политика, или 
 • да възразите срещу използването на Вашата Лична информация за цел, която е съществено различна от целите, за които първоначално сме я събрали, съгласно настоящата Политика за защита на данните или от целите, които сте разрешили на по-късен етап.

По всяко време след Вашата заявка за отказ, можем да премахнем или де-идентифицираме изцяло Вашата Лична информация и да поискаме да прекратите използването на Уебсайта. 

След прекратяването или изтичането на срока на Услугите, ние ще спрем събирането на Лична информация от или за Вас. Въпреки това, ние ще съхраняваме и продължаваме да използваме или предоставяме Вашата Лична информация в съответствие с раздела за съхранение на данни в тази Политика за защита на данните.

Можете да упражните Вашите механизми за контрол и избор или да поискате достъп до Вашата Лична информация, като промените Вашия профил или като се свържете с нас на privacy@clin-edge.com или следвате инструкциите, предоставени в съобщенията, изпратени до Вас. 

Ще трябва да поискаме от Вас да ни предоставите определени данни за самоличност за потвърждение, че Вие сте лицето, за което се представяте, и доколкото се изисква съгласно приложимото законодателство, ще положим добросъвестни усилия за намиране на Личната информация, до която изисквате достъп. 

Можем да изтрием Вашата Лична информация, като премахнем всякаква информация за самоличност и преобразуваме Вашата информация за самоличност в анонимизирана информация.

Моля, имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме Лична информация от Вас, може да не сме в състояние да Ви доставим определени продукти и услуги, и някои от нашите услуги може да не са в състояние да се съобразят с Вашите интереси и предпочитания. Ако имате въпроси относно конкретната Лична информация за Вас, която обработваме или запазваме, моля, свържете се с нас на privacy@clin-edge.com

 

Сигурност и цялостност на данните

Сигурността, целостта и поверителността на Вашата Лична информация са важни за нас. 

Ние сме въвели технически, административни и физически мерки за сигурност, които са предназначени за защита на Вашата Лична информация от неоторизиран достъп, разкриване, използване и модификация, включително: SSL, TLS, криптиране, псевдонимизация, ограничен достъп, двуфакторно удостоверяване, защитни стени и антивирусен софтуер. 

От време на време ние преглеждаме нашите процедури за сигурност, за да вземем предвид подходящи нови технологии и методи. Моля, имайте предвид, че въпреки нашите най-добри усилия, няма съвършени или недостъпни мерки за сигурност и ние не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат неподатливи на неправомерни действия, неизправности, незаконни засичания или достъп, или други видове злоупотреба и неправомерна употреба. 

Безопасността и сигурността на Вашата Лична информация зависят също и от Вас. Когато сме Ви дали (или когато сте избрали) потребителско име или парола за достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие носите отговорност за запазването на тази парола в поверителност. Не споделяйте Вашата парола с никого.

 

Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация

ClinEdge запазва Личната информация, както е необходимо за спазване на нашите правни задължения и ние имаме стриктни правила за контрол и запазване с цел изпълнение на тези задължения. 

Във всеки случай, докато използваме Вашата Лична информация за предоставяне на нашите Услуги, ние ще запазим информацията за Вас, освен ако законът не изисква от нас да я изтрием или ако решим да я премахнем по наше усмотрение, съгласно условията на тази Политика за защита на данните. 

В някои случаи от нас се изисква да съхраняваме Вашата Лична информация (име, адрес, данни за контакт) най-малко в продължение на 6 години, след което ще бъде унищожена.

Ако запазим Вашата Лична информация за определена законна бизнес цел, различна от предоставянето на Услугите, ние ще положим усилия да ограничим достъпа до тази информация и да сведем времето за съхранение до минимум.

Ние ще съхраняваме без ограничение обобщена, неподлежаща на идентифициране информация, и доколкото е основателно ще изтрием или де-идентифицираме потенциално подлежаща на идентифициране информация, когато вече не е необходимо да я обработваме.

 

Деца под 13-годишна възраст

Повечето от услугите, които са налични на този Уебсайт, са предназначени за лица на възраст 18 и повече години. Всяко лице, което изисква информация за която и да е от нашите услуги, трябва да бъде на 18 и повече години. 

Ние няма съзнателно да събираме, използваме или разкриваме Лична информация от непълнолетно лице под 18-годишна възраст, без да получим предварително съгласие от лице с родителска отговорност чрез пряк контакт извън Интернет. 

Ще предоставим на родителя или настойника известие за конкретните типове Лична информация, събирани от непълнолетното лице, както и възможността да възрази срещу всяко по-нататъшно събиране, използване и съхранение на такава информация. 

Ние спазваме законите, предназначени за защита на децата. Ако научим, че несъзнателно сме събрали Лична информация от лица под 13-годишна възраст, ние ще положим разумни в търговско отношение усилия за изтриване на такава информация от нашата база данни. 

Ако сте родител или настойник на непълнолетно дете, което ни е предоставило Лична информация, можете да се свържете с нас наprivacy@clin-edge.com за заявяване на нейното изтриване.

 

Вашите права за защита на данните в Калифорния

Тази Политика за защита на данните описва как можем да споделяме Вашата информация за маркетингови цели. Тя се прилага за всички потребители на Услугите, включително жителите на Калифорния.

Ако сте потребител на тази услуга и сте лице под 18-годишна възраст, пребиваващо в Калифорния, може да поискате да бъде премахната Вашата Лична информация, като се обадите на 857-496-0054 или ни изпратите имейл на privacy@clin-edge.com. В определени ситуации съдържанието или Личната информация не могат да бъдат премахнати.

 

Като лице, пребиваващо в Калифорния, може да се свържете с нас с всякакви въпроси или да поискате списък на трети страни, на които можем да разкрием информация за техни маркетингови цели, както и категориите информация, която можем да разкрием. Вижте раздела „Свържете се с нас“ по-долу.

 

Вашите права (само за лица, пребиваващи в ЕС и Канада)

Обработването на Вашите лични данни се основава на следните законови основания: 

 • Всички обработвания на Вашите лични данни, които не са основани на посочените по-долу законни основания, се основават на Вашето съгласие. 
 • Ние ще обработваме Вашите лични данни за спазване на законово задължение и за защита на жизненоважни интереси на Вас и други лица. 
 • Ние ще разчитаме също на нашите законни интереси, за които считаме, че не са лишени от юридическо действие въз основа на Вашите основни права и свободи, за следните цели: 
 • Комуникации с Вас, включително директен маркетинг, когато сте потребител на нашите Услуги, или когато осъществявате контакт с нас чрез Уебсайта или чрез други дигитални средства. 
 • Кибер сигурност.
 • Поддръжка, взаимоотношения с клиентите и Услуги и операции на Уебсайта.
 • Усъвършенствания и подобрения на потребителското изживяване с Услугите и Уебсайта. 
 • Откриване на злоупотреба и неправомерно използване на Услугите и Уебсайта.

Имате право на достъп до всяка лична информация, която ClinEdge обработва за Вас, както и да изисквате информация относно:

 • Какви лични данни притежаваме за Вас
 • Целите на обработването
 • Съответните категории лични данни
 • Получателите, на които са/ще бъдат разкрити личните данни 
 • Колко дълго възнамеряваме да съхраняваме Вашите лични данни
 • Ако не сме събрали данните директно от Вас, информация за източника 

Ако считате, че ние притежаваме непълни или неточни данни за Вас, имате право да поискате от нас да коригираме и/или да допълним информацията, и ще се стремим да направим това възможно най-бързо; освен ако няма основателна причина да не го направим, когато ще бъдете уведомени.

Имате право също да поискате изтриване на Вашите лични данни или да ограничите обработването (когато е приложимо) в съответствие със законите за защита на данните; както и да възразите срещу всеки директен маркетинг от нас (допълнителна информация за това право е налична в раздела „Вашите контроли и избори“ в тази Политика за защита на данните). 

Когато е приложимо, имате право на преносимост на данните относно Вашата информация и правото да бъдете информирани за всяко автоматизирано вземане на решения, което може да използваме. 

Имате право да подадете оплакване до надзорен орган за защита на данните по обичайното си местопребиваване, месторабота или предполагаемо нарушение на ОРЗД.

Тези искания могат да бъдат направени онлайн: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/. Или по пощата: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 На вниманието на: Длъжностно лице относно защитата на данните

Ако получим искане от Вас за упражняване на някое от горепосочените права, ще трябва да удостоверим в разумна степен Вашата самоличност и местоположение. Ще Ви помолим да ни предоставите документи за самоличност, за да се уверим, че Вие сте лицето, за което се представяте, и ще Ви зададем въпроси за установяване на естеството и обхвата на Вашето искане.

 

Споделяне и разкриване на Вашата лична информация

Ние не споделяме и не разкриваме Ваша лична информация без Вашето съгласие, освен за целите, посочени в настоящото известие, или когато има законово изискване. ClinEdge използва трети страни за предоставяне на посочените по-долу услуги и бизнес функции; въпреки това, всички обработващи лица, действащи от наше име, обработват Вашите данни само в съответствие с предоставените от нас инструкции и спазват изцяло това известие за защита на данните, законите за защита на данните съгласно член 28 от ОРЗД и всички други подходящи мерки за защита на данните и сигурност. Ние не споделяме Вашата лична информация със Sierra, спонсора на проучването. 

 

Достъп до или коригиране на Вашата информация

Можете да ни изпратите имейл на адрес: privacy@clin-edge.com за заявяване на достъп до, коригиране или изтриване на личната информация, която сте ни предоставили. Възможно е да не изпълним искане за промяна на информация, ако считаме, че промяната би нарушила определен закон или законово изискване, или би причинила неточност на информацията. Тези искания могат да бъдат направени също и онлайн: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/. Или по пощата: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 На вниманието на: DPO

Ако трябва да изтрием Вашите лични данни по Ваша заявка, ще отнеме известно време, докато изтрием напълно остатъчните копия от Вашите лични данни от нашите активни сървъри и от нашите резервни системи.

 

Свържете се с нас

За всякакви въпроси относно начина, по който обработваме Вашата лична информация или тази Политика за защита на данните, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до privacy@clin-edge.com или по телефона на 857-496-0054 или на: ClinEdge, На вниманието на: Bob Place, 108 Myrtle Street, Suite 201, Quincy, MA 02171.