צבירת תנופה (MOMENTUM) למטופלים עם מיאלופיברוזיס

ברוך הבא לאתר של הניסוי הקליני MOMENTUM של Sierra Oncology!

הניסוי הקליני MOMENTUM עבור מטופלים עם מיאלופיברוזיס הוא ניסוי שלב 3, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית להערכת הפעילות של מומלוטיניב (momelotinib) לעומת דאנאזול (danazol) במטופלים סימפטומטיים ואנמיים עם מיאלופיברוזיס (MF). יעד הגיוס לניסוי קליני זה הוא 180 מטופלים בכל העולם.

לגבי הניסוי הקליני MOMENTUM עבור מטופלים עם מיאלופיברוזיס

הערכת התרופה הניסיונית מומלוטיניב

מומלוטיניב היא מעכב בעל רמת ספיגה פומית של יאנוס קינאז 1 (JAK1), יאנוס קינאז 2 (JAK2), וקולטן אקטיבין A, סוג 1 (ACVR1) עם פרופיל טיפולי מובדל במיאלופיברוזיס. נתונים מיותר מ-820 נבדקים בניסויים קליניים מעידים שמומלוטיניב יכולה לשפר באופן מובהק תסמינים כלליים וטחול מוגדל וכן מספקת מענה משמעותי לאנמיה כרונית ותלות בעירוי הקשורים למחלה.

יכולתה הייחודית של מומלוטיניב להקל על אנמיה ולהפחית או להעלים תלות בעירוי עומדת בניגוד למעכבי JAK אחרים, שלהם שיעורים גבוהים של רעילות המטולוגית ושעלולים להחמיר ציטופניה. תועלת זו לאנמיה מושגת באמצעות עיכוב ישיר של ACVR1 המוביל לירידה בהפסידין הנע במחזור הדם. הפסידין לרוב עולה באופן מובהק במיאלופיברוזיס ותורם לאנמיה מוגבלת ברזל. על ידי הורדת רמות ההפסידין, מתרחשת עליה תואמת בברזל בסרום יחד עם עליות רלוונטיות מבחינה קלינית של המוגלובין ותאי דם אדומים בשל זמינות הברזל המוגברת עבור אריתרופויזה. הודגם גם כי מומלוטיניב מייצבת, ובמקרים מסויימים מקלה על טרומבוציטופניה.

בנוסף לתועלת מובדלת זו לאנמיה, טיפול המומלוטיניב גורם לשיפורים משמעותיים בתסמינים כלליים ובטחול מוגדל, על ידי הפחתה מגוונת של איתות חריג של ציטוקינים דלקתיים, התרבות תאי גזע המטופוייטיים מוטנטים והפרדת תאי דם אדומים, העקביים עם עיכוב חזק של JAK1, JAK 2 ומסלול JAK-STAT בכיוון מורד הזרם.

בניגוד למעכבי JAK אחרים, שיעורים נמוכים ביותר של טרומבוציטופניה ושל רעילויות המטולוגיות אחרות גם מאפשרים לעוצמת מינון מקסימלית של מומלוטיניב להישמר במהלך טיפול כרוני, מה שממשיך לתמוך בפוטנציאל הייחודי של התרכובת לתועלת במיאלופיברוזיס.

למידע נוסף על מומלוטיניב, בקר באתר: https://www.sierraoncology.com/momelotinib

סקירה כללית של ניסוי MOMENTUM

ניסוי Momentum שלב 3: סכמת הרשמה לניסוי שלב 3

ניסוי שלב 3, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית להערכת הפעילות של מומלוטיניב (MMB) לעומת דאנאזול (DAN) במטופלים סימפטומטיים ואנמיים עם מיאלופיברוזיס ראשונית (PMF), מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה (PV), או מיאלופיברוזיס לאחר טרומבוציטופניה חיונית (ET) שטופלו בעבר עם טיפול מעכב JAK

MOMENTUM הוא ניסוי כפול-סמיות, בהקצאה אקראית, עם ביקורת פעילה, הנועד לאשר את התועלות הקליניות המובדלות של מומלוטיניב לעומת דאנאזול במטופלים שקיבלו בעבר טיפול מעכב JAK מאושר עבור מיאלופיברוזיס, כולל רוקסוליטיניב [ruxolitinib] או פדראטיניב [fedratinib]. על המטופלים להיות סימפטומטיים עם ניקוד תסמינים מלא (TSS) של לפחות 10 בטופס הערכת תסמיני מיאלופיברוזיס גרסה 4.0 (MFSAF) בסינון ולהיות אנמיים עם רמות המוגלובין (Hgb) של פחות מ-10 גרם/דצ”ל.

עבור מטופלים עם טיפול מעכב JAK שוטף בסינון, על טיפול מעכב ה-JAK להצטמצם לאורך תקופה של לפחות שבוע 1, ולאחריה שבועיים של מרווח שטיפה ללא הטיפול שייגמר לפני ההקצאה האקראית.

המטופלים יוקצו אקראית ביחס של 2:1 למתן פומי עצמי סמוי של טיפול המחקר, מומלוטיניב יחד עם פלצבו או דאנאזול יחד עם פלצבו. מטופלים שהוקצו באקראי לקבלת מומלוטיניב שהשלימו את תקופת הטיפול בהקצאה אקראית עד סוף שבוע 24 רשאים להמשיך לקבל מומלוטיניב בתקופת הטיפול המוארכת בתווית פתוחה עד לסוף שבוע 204 (תקופת טיפול כוללת של כ-4 שנים).

מטופלים שהוקצו באקראי לקבלת דאנאזול רשאים לעבור לטיפול מומלוטיניב בתווית פתוחה במצבים הבאים:

  • בסוף שבוע 24 אם הם השלימו את תקופת הטיפול בהקצאה אקראית; או
  • בסוף שבוע 24 אם הם הפסיקו את הטיפול בדאנאזול אך המשיכו עם הערכות הניסוי ולא מקבלים תרופות אסורות כולל טיפול פעיל חלופי נגד מיאלופיברוזיס; או
  • בכל זמן במהלך תקופת הטיפול בהקצאה אקראית אם הם עונים על הקריטריונים המוגדרים בפרוטוקול עבור התקדמות טחולית סימפטומטית המאושרת רדיוגרפית.

מטופלים שהוקצו באקראי לקבלת דאנאזול שמפיקים תועלת קלינית בסוף שבוע 24 רשאים במקום זאת להמשיך בטיפול דאנאזול בתווית פתוחה עד שבוע 48.

מטרות הניסוי

עיקריות:

לקבוע את היעילות של מומלוטיניב לעומת דאנאזול על ידי הערכת השיפור ב-MFSAF TSS במטופלים עם מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה, או מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה חיונית שטופלו בעבר בטיפול מעכב JAK מאושר, כולל רוקסוליטיניב או פדראטיניב.

משניות חשובות:

להשוות את ההשפעה של מומלוטיניב לעומת דאנאזול על סטטוס תלות בעירוי (TI) בשבוע 24.

 

להשוות את קצב התגובה הטחולית (SRR) עבור מטופלים שטופלו במומלוטיניב לעומת דאנאזול.

 

בנוסף, הניסוי יחקור מספר מדדי הערכה משניים ואקספלורטיביים אחרים, כולל משך השיפור הסימפטומטי, ההשפעה של טיפול מומלוטיניב על מדדים אחרים של עול העירוי ומדדי תוצאות שדווחו על-ידי המטופל.

קריטריוני התאמה חשובים נבחרים

קריטריונים להכללת נבדקים

1. בגיל 18 ומעלה.

2. אבחון מאושר של מיאלופיברוזיס ראשונית בהתאם לקריטריונים של ארגון הבריאות העולמי (WHO) משנת 2016, או מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה/לאחר תרומבוציטמיה חיונית בהתאם לקריטריונים של הקבוצה הבינלאומית לטיפול ומחקר גידולים מיילופרוליפרטיביים (IWG-MRT).

3. סימפטומטיים, מוגדר כ-MFSAF TSS של לפחות 10 יחידות על פי הערכת MFSAF גרסה 4.0 יחידה בביקור סינון.

4. אנמיים, מוגדר בתור רמות המוגלובין של פחות מ-10 גרם/דצ”ל בסינון/תקופת נקודת ההתחלה.

5. טופלו בעבר במעכב JAK מאושר למיאלופיברוזיס ראשונית או מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה/לאחר תרומבוציטמיה חיונית למשך לפחות 90 ימים, או לפחות 28 ימים אם טיפול מעכב ה-JAK סובך על ידי דרישה לעירוי תאי דם אדומים של לפחות 4 יחידות ב-8 שבועות, או אירועים חריגים מדרגה 3/4 של טרומבוציטופניה, אנמיה או שטף דם (המטומה).

6. טחול מוגדל בנקודת ההתחלה, מוגדר כטחול בר מישוש של לפחות 5 ס”מ, מתחת לגבול הצלעות השמאלי, או עם נפח של לפחות 450 סמ”ק בהדמיה (אולטרסאונד, MRI או CT מקובלים), שהוערכו במהלך הסינון בכל זמן טרם ההקצאה האקראית.

7. מיאלופיברוזיס בסיכון גבוה, סיכון בינוני-2 או בינוני-1 לפי הגדרת DIPSS או DIPSS-plus.

8. לא מתוכננת השתלת תא גזע אלוגני.

9. הערכות מעבדה מקובלות:

ANC ≥ 0.75 × 10^9/ליטר
PLT ≥ 25 × 10^9/ליטר
ספירת בלסטים היקפיים נמוכה מ-10%
AST/SGOT – ALT/SGPT לכל היותר פי 3 מגבול הנורמה העליון (לכל היותר פי 5 מגבול הנורמה העליון אם הכבד מעורב בהמטופויזה אקסטרה-מדולרית לשיפוט החוקר או אם יש קשר לטיפול סופג ברזל שהתחיל במהלך 60 הימים הקודמים)
פינוי קראטינין מחושב (CCr) של לפחות 30 מ”ל/דקה
מחושב לפי נוסחת קוקרופט-גאולט:
CCr = {((140 – גיל) × משקל) / (72 × SCr)} × 0.85 (אם אישה)
CCr (פינוי קריאטינין) = מ”ל/דקה
גיל = שנים
משקל = ק”ג
SCr (קריאטינין בסרום) = מ”ג/דצ”ל
בילירובין ישיר לכל היותר פי 2 מגבול הנורמה העליון

ANC = ספירת נויטרופילים מוחלטת, ALT/SGPT = אלאנין אמינוטרנספראז/טרנסמינאז גלוטמי-פירובי בסרום, AST/SGOT = אלאנין אמינוטרנספראז/טרנסמינאז גלוטמי-אוקסלואצטי, PLT = ספירת טסיות.

קריטריוני אי-הכללה לנבדק

מטופלים עשויים לא להיכלל אם הם קיבלו את הטיפולים להלן בתקופות הזמן המצוינות:

1) טיפול קודם במומלוטיניב בכל זמן.

2) טיפול מעכב JAK במהלך השבועיים טרם ההקצאה האקראית.

3) טיפול פעיל נגד מיאלופיברוזיס במהלך השבועיים טרם ההקצאה האקראית.

4) משרני ציטוכרום P450 3A4 (CYP3A4) חזקים במהלך השבוע טרם ההקצאה האקראית.

5) תרופה ניסיונית במהלך ארבעת השבועות טרם ההקצאה האקראית.

6) רכיב מעודד אריתרופויזה (ESA) במהלך ארבעת השבועות טרם ההקצאה האקראית.

7) דאנאזול במהלך שלושת החודשים טרם ההקצאה האקראית.

8) הקרנה טחולית במהלך שלושת החודשים טרם ההקצאה האקראית.

9) טיפול נוכחי בסימבסטטין (simvastatin), אטורבסטטין (atorvastatin), לובסטטין (lovastatin) או רוסובסטטין (rosuvastatin).

למידע נוסף, בקר בכתובת ClinicalTrials.gov

חוקר ראשי

ד”ר סרדן וורסטובסק

מנהל, מדור גידולים מיאלופרוליפרטיביים, אגף לוקמיה, מחלקת רפואת הסרטן

The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston

אם אתה מעוניין ללמוד עוד אודות הניסוי הקליני MOMENTUM עבור מטופלים עם מיאלופיברוזיס ולקבוע אם המטופלים שלך עשויים להתאים לו, אנא מלא את הטופס הבא ונציג של ניסוי MOMENTUM יצור אתך קשר.

  • שדות חובה *