תנאי השירות של האתר

ברוך הבא לאתר ניסוי MOMENTUM (“האתר“). Sierra Oncology חברה אל ClinEdge (“ClinEdge,” או “אנחנו”) לקבל סיוע בשירותים מסוימים עבור ניסוי MOMENTUM, כולל אירוח האתר. בשימושך באתר זה, אתה מסכים לתנאי שימוש אלו. אנא קרא אותם בעיון.

 

שימוש באתר

עליך לעקוב אחר כל הנהלים הזמינים עבורך בתוך האתר.

 

השימוש באתר לא נותן לך בעלות על כל זכויות קניין רוחני לאתר או לתוכן אליו אתה נכנס. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהאתר אלא אם תשיג לכך אישור או שהחוק מתיר לך זאת. תנאים אלו אינם מקנים לך את הזכות להשתמש במיתוג או בסמלים המשמשים את האתר. אין להסיר, להסתיר או לשנות את ההודעות החוקיות המוצגות באתר זה.

 

ייתכן שהאתר שלנו זמין במכשירים ניידים. אין להשתמש בו בדרך שמסיחה את דעתך ומונעת ממך לציית לחוקי התנועה או הבטיחות.

 

פרטיות

נהלי הפרטיות מסבירים כיצד אנו מטפלים בנתוניך האישיים ומגנים על פרטיותך בעת השימוש באתר. בשימושך באתר, אתה מסכים שנוכל להשתמש בנתונים אלו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 

תוכן וקניין רוחני

 

א. תוכן.

כל המדיה (שהורדה או דגימות), תוכנה, טקסט, תמונות, גרפיקות, ממשקי משתמש, מוזיקה, סרטונים, צילומים, סמלים מסחריים, סמלים, איורים וכל תוכן אחר בו נעשה שימוש בהקשר של האתר מלבד “תוכן הנתרם על ידי המשתמש” (ביחד, “תוכן”), כולל בין היתר העיצוב, הבחירה, הארגון והתיאום של התוכן באתר, בבעלותנו או שרשום על ידינו או בשמנו, ומוגן על ידי זכויות יוצרים, זכויות מסחר וחוקי סימן מסחרי, וכן חוקים אחרים של קניינים רוחניים. למעט כמפורט בפירוש בתנאי השימוש הללו, לא ניתן לשחזר, לתעד, למסור, למכור, להשכיר, לשדר, להפיץ, להוציא לאור, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות כדי ליצור יצירות חדשות, להופיע, לתעתק דיגיטלית, לקבץ, לתרגם או למסור בכל דרך שהיא לכל מחשב, אתר או מדיום אחר או עבור מטרה מסחרית אחרת כלשהי, ללא אישור מפורש בהסכמה, אף אחד מהשירותים ומהתוכן. למעט כמפורט בפירוש בתנאים אלו, לא תקבל שום זכויות או רישיון לפטנטים, לזכויות יוצרים, לסודות מסחריים, לזכויות מסחריים, לזכויות פרסום או לסמלים מסחריים בנוגע לכל תוכן, ו-ClinEdge שומרת על כל הזכויות שלא ניתנו במפורש להלן. ClinEdge ו-Sierra Oncology מתנערת במפורש מכל אחריות וחבות לשימושים שלך בתוכן כלשהו.

 

ב. הגבלות.

משתמשים מסכימים שלא ישתמשו באתר באופן אשר: (1) מפר כל חוק או תקנה פדרליים, מדינתיים, מקומיים או בינלאומיים; (2) עשוי, לשיקול דעתה של ClinEdge בלבד, לתרום להטרדה, לניצול או לנזק לכל אדם, כולל פעילויות שעשויות להיות משמיצות, מגונות, פוגעניות, חודרות לפרטיות, או מעוררות התנגדות בכל דרך אחרת; (3) עשוי לחשוף את ClinEdge או את Sierra Oncology לחבות כלשהי, כולל בפרסום של כל חומר שהוא שקרי, משפיל, או שהוא מפר או מועל זכויות קניין רוחני של גורמי צד שלישי; (4) עשוי להזיק לאחרים, לפעילויות של ClinEdge או של Sierra Oncology, או למוניטין של ClinEdge או של Sierra Oncology, כולל הצעה או הפצה של טובין, שירותים, הונאות או קידומים במרמה (כגון תכניות להתעשרות מהירה, הונאות פונזי או פירמידה, דיוג, או התחזות אתרים) או התעסקות בפעילויות מטעות אחרות; או (5) מציג תוכן או טכנולוגיה ממוחשבת אחרים שעשויים להזיק, להפריע, ליירט בחשאי או להפקיע כל מערכת, תוכנה או נתונים, כולל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, או תוכנות זדוניות אחרות.

 

אחריות

כשזה מותר על פי חוק, ClinEdge והספקים והמפיצים של ClinEdge לא יישאו באחריות על אובדן רווחים, הכנסה, או נתונים, אובדנים פיננסיים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.

בכל המקרים, ClinEdge, וכן הספקים והמפיצים שלה, לא יישאו באחריות על כל אובדן או נזק שלא ניתן לחזות מראש באופן סביר.

 

התראת הפרה

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. ClinEdge אינה מאשרת או מתירה את הפרסום של כל תוכן שנתרם על ידי משתמשים שמפר את זכויות הקניין הרוחני של אדם כלשהו. אם תגלה הפרת זכויות יוצרים כלשהי באתר זה או שתחשוד בכזו, אנא צור קשר עם ClinEdge בכתובת privacy@clin-edge.com.

 

אודות תנאים אלו

אנו עשויים לשנות תנאים אלו כדי לשקף שינויים בחוק. כדאי שתעיין בתנאים בקביעות. נפרסם הודעה של השינויים בתנאים אלו בעמוד זה. נפרסם הודעה על התנאים הנוספים באתר. השינויים לא יחולו באופן רטרואקטיבי ויהפכו לתקפים לא יאוחר מ-14 ימים לאחר תאריך פרסומם. עם זאת, שינויים המתייחסים לפונקציות או לשינויים חדשים שנעשו בשל סיבות חוקיות יהיו תקפים מיידית. אם אינך מסכים לתנאים המעודכנים של האתר, עליך להפסיק את שימושך באתר.

 

אם יש ניגוד בין תנאים אלו לתנאים הנוספים, התנאים הנוספים יהיו בעדיפות.

 

תנאים אלו שולטים על הקשר בין ClinEdge, Sierra Oncology ובינך בנוגע לשימושך באתר.

 

אם אינך מציית לתנאים אלו, ואיננו נוקטים פעולה מיידית, אין פירוש הדבר שאנחנו מוותרים על זכויות כלשהן שייתכן ויש לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד).

 

אם יסתבר שתנאי מסוים אינו אכיף, זה לא ישפיע על תנאים אחרים כלשהם.

 

החוקים של מסצ’וסטס, ארה”ב, יחולו על כל מחלוקות הנובעות מתנאים או שירותים אלו או שקשורות אליהם. כל התביעות הנובעות מהתנאים הללו או מתקשרות אליהם יתדיינו בלעדית בבתי המשפט הפדרליים או המדינתיים של מסצ’וסטס, ארה”ב, ואתה ו-ClinEdge מסכימים לסמכות השיפוטית האישית של בתי משפט אלו.

 

 

שונה לאחרונה: 15 ביולי, 2019