MOMENTUM – vizsgálat myelofibrosisos betegek számára

Üdvözöljük a MOMENTUM klinikai vizsgálatának a weboldalán!

A myelofibrosisban szenvedő betegeknek szóló MOMENTUM klinikai vizsgálat egy randomizált, kettős vak, 3. fázisú vizsgálat, amelynek célja a momelotinib és a danazol aktivitásának értékelése szimptomatikus, anémiás myelofibrosisos (MF) betegeknél. A klinikai vizsgálatba világszerte 180 beteg beválasztása a cél.

Tudnivalók a myelofibrosisban szenvedő betegeknek szóló MOMENTUM klinikai vizsgálatról

A momelotinib nevű vizsgálati gyógyszer értékelése

A momelotinib a Janus kináz1 (JAK1), a Janus kináz2 (JAK2) és az I. típusú Activin A receptor (ACVR1) orális biohasznosulású inhibitora, myelofibrosis esetén differenciált terápiás profillal. A több mint 820 klinikai vizsgálati alanytól származó adatok arra engednek következtetni, hogy a momelotinib nagyban javítja a szisztémás tüneteket és a lép megnagyobbodását, mialatt alkalmazásával jelentős előrelépés érhető el a betegséggel összefüggő krónikus vérszegénység és transzfúziós dependencia kezelésében is.

A momelotinib azon egyedülálló képessége, hogy enyhíti a vérszegénységet és csökkentheti vagy megszüntetheti a transzfúziós dependenciát, kiemeli a többi JAK-gátló közül, amelyek magas hematológiai toxicitást mutatnak és súlyosbíthatják a citopéniákat. Ez a vérszegénységgel kapcsolatos előny az ACVR1 közvetlen gátlásával érhető el, amely a keringő hepcidin csökkenéséhez vezet. Myelofibrosis esetén a hepcidin-szint gyakran jelentősen megemelkedik, amely hozzájárul a vashiányos vérszegénység kialakulásához. A hepcidin csökkenésével párhuzamosan megemelkedik a szérum vas szintje, így az eritropoézishez több vas áll rendelkezésre, amelynek eredményeként a hemoglobin és a vörösvértestek klinikailag releváns emelkedése tapasztalható. A momelotinibről kimutatták, hogy stabilizálja és egyes esetekben enyhíti a trombocitopéniát.

Ezen differenciált vérszegénységgel kapcsolatos előny mellett a momelotinib-kezelés a szisztémás tünetek és a lép megnagyobbodása terén jelentős javulást eredményez, különféle módon csökkentve a rendellenes gyulladásos citokinek jelátvitelét, a mutáns hematopoietikus őssejt proliferációját és az RBC megkötését, összhangban a JAK1, JAK2 és a downstream JAK-STAT gátlási útvonallal.

Más JAK-gátlókkal ellentétben a nagyon alacsony thrombocytopenia és más hematológiai toxicitások szintén lehetővé teszik a maximális momelotinib-adag intenzitás fenntartását krónikus terápia alatt, tovább támogatva a vegyület egyedülálló potenciálját a myelifibrosis gyógyításában.

For more information on momelotinib, visit: https://www.sierraoncology.com/momelotinib/

A MOMENTUM vizsgálat áttekintése

Momentum P3 vizsgálat: 3. fázis – regisztrációs vizsgálati rendszer

Randomizált, kettős-vak, 3. fázisú vizsgálat a momelotinib (MMB) danazollal (DAN) szembeni aktivitásának az értékelésére elsődleges myelofibrosis (PMF), post-polcythémiás vera (PV), myelofibrosis vagy post-esszenciális thrombocythemia (ET) myelofibrosis betegségben szenvedő olyan szisztémás, anémiás alanyoknál, akiket korábban JAK-gátló terápiával kezeltek

A MOMENTUM egy randomizált, kettős-vak, aktív kontrollos vizsgálat, amelynek célja a momelotinib differenciált klinikai előnyeinek a megerősítése a danazollal szemben olyan betegeknél, akik korábban jóváhagyott JAK-gátló kezelést kaptak a myelofibrosis kezelésére, ideértve a ruxolitinibet vagy a fedratinibet is. A betegeknél a következő kritériumoknak kell teljesülniük: a Myelofibrosis v4.0.tünetértékelési kérdőíve (MFSAF) teljes tüneti pontszáma (TSS) szűréskor ≥ 10; anémia, a hemoglobin (Hgb) <10 g/dl.

Azoknál a betegeknél, akiknél a szűrés idején JAK-gátló kezelés van folyamatban, a JAK-gátló kezelést legalább egy hétig kell csökkenteni, amit egy 2 hetes kezelés nélküli kimosási időszak követ, amit a randomizálás előtt zárnak le.

A betegeket véletlenszerűen 2:1 arányban sorolják be vak kezelés szájon át történő otthoni alkalmazására, momelotinib és placebo vagy danazol és placebo alkalmazására. Azok a momelotinibet kapó betegek, akik a randomizált kezelési időszakot a 24. hét végéig teljesítik, továbbra is folytathatják a momelotinib-kezelést a nyílt címkés, kiterjesztett kezelési időszakban a 204. hét végéig (a kezelés teljes időtartama körülbelül 4 év).

A danazol alkalmazására randomizált betegek a következő körülmények fennállása esetén között válthatnak át nyílt címkés momelotinib-kezelésre:

  • a 24. hét végén, ha teljesítik a randomizált kezelési időszakot; vagy
  • a 24. hét végén, ha abbahagyják a danazol-kezelést, de folytatják a vizsgálati értékeléseket, és nem kapnak tiltott gyógyszereket, ideértve az alternatív aktív hatóanyagtartalmú myelofibrosis elleni kezelést is; vagy
  • a randomizált kezelési időszak során bármikor, ha megfelelnek a radiográfiai úton megerősített tüneti lépprogresszióval kapcsolatban a protokollban meghatározott követelménynek.

Azok a danazol-kezelésre randomizált betegek, akik számára klinikailag hasznos a kezelés a 24. hét végén, dönthetnek úgy, hogy a nyílt címkés danazol terápiát folytatják a 48. hétig.

Vizsgálati célkitűzések

Elsődleges célkitűzés:

A momelotinib hatásosságának a meghatározása a danazollal szemben, az MFSAF TSS javulásának az értékelésével elsődleges myelofibrosisban, post-polycythémiás vera myelofibrosisban vagy post-esszenciális thrombocythémiás myelofibrosisban szenvedő olyan betegeknél, akiket korábban valamely jóváhagyott JAK-gátló terápiával kezeltek, ideértve a ruxolitinibet vagy a fedratinibet is.

Fő másodlagos célkitűzés:

A momelotinib és a danazol hatásának az összehasonlítása a transzfúzió-independencia (TI) állapotára a 24. héten.

 

A momelotinibbel kezelt betegek és a danazollal kezelt betegek lépválaszának összehasonlítása.

 

Ezenkívül a vizsgálat számos más másodlagos és feltáró végpontot is megvizsgál, ideértve a tünetek javulásának az időtartamát, az momelotinib-kezelés más transzfúziós kritériumokra gyakorolt hatását és a beteg beszámolója szerinti kimenetel mutatóit.

Kiválasztott fő alkalmassági kritériumok

Az alany beválasztási kritériumai

1. ≥ 18 év.

2. Elsődleges myelofibrosis megerősített diagnózisa az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2016. évi kritériumai szerint, vagy post-polychytémiás vera/post-esszenciális thrombocythémiás myelofibrosis megerősített diagnózisa az International Working Group-Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment kritériumai szerint (IWG-MRT kritériumok) szerint.

3. Szimptomatikus az MFSAF meghatározása szerint [hivatkozás/kapcsolat a hivatkozáshoz az MFSAF-hoz alább]: a TSS ≥ 10 egység egyetlen MFSAF v4.0 értékelés alapján a szűrési viziten.

4. Anémia a következő meghatározás mellett: Hgb <10 g/dl a szűrési/kiindulási időszakban.

5. Korábban jóváhagyott JAK-gátlóval kezelték az elsődleges myelofibrosisra vagy poszt-polycythémiás vera/post-esszenciális thrombocythémiás myelofibrosisra ≥ 90 napig, vagy ≥ 28 napig, ha a JAK-gátló kezeléshez a vörösvértest transzfúziós igény társul, 8 hét alatt ≥ 4 egység, vagy 3/4 fokozatú thrombocytopéniával, anémiával vagy hematomával kapcsolatos nemkívánatos esemény.

6. Kiinduláskori splenomegália, amely meghatározása: tapintható lép ≥ 5 cm, a bal oldali bordaív alatt, vagy a térfogat ≥ 450 cm3 a képalkotás során (ultrahang, MRI vagy CT elfogadható), a szűrés során a randomizálást megelőző bármely pontban kiértékelve.

7. Magas kockázatú, közép-2 vagy közepes-1 kockázatú myelofibrosis, a DIPSS vagy a DIPSS-plus meghatározása szerint.

8. Allogén őssejt-transzplantációt nem terveznek.

9. Elfogadható laboratóriumi értékelések:

ANC ≥ 0.75 × 109/L
PLT ≥ 25 × 109/L
Perifériás blastsejtek száma < 10%
AST/SGOT és ALT/SGPT ≤ 3 × ULN (≤ 5 × ULN, ha a máj extrameduláris hematopoézisben vesz részt, a vizsgáló megítélése szerint, vagy vaskelátképző terápia mellett, amelyet az elmúlt 60 napban kezdtek meg)
Számított kreatinin-clearance (CCr)

≥ 30 ml/perc

A Cockcroft-Gault szerint számítva:

CCr = {((140 – életkor) × súly) / (72 × SCr)} × 0,85 (ha nő)

CCr (kreatinin-clearance) = ml/perc

Kor = év

Súly = kg

SCr (szérum kreatinin) = mg/dl

Direct bilirubin ≤ 2.0 × ULN

ANC = abszolút neutrofilszám, ALT/SGPT = alanin-aminotranszferáz/szérum glutamát-piruvát transzamináz, AST/SGOT = alanin aminotranszferáz/glutamát-oxálacetát transzamináz, PLT = thrombocyta szám.

Az alany kizárási kritériumai

A betegeket kizárhatjuk, ha a megfigyelt időszakon belül a következő kezelésekben részesültek:

a) előzetes momelotinib-kezelés bármikor

b) JAK-gátló kezelés a randomizálást megelőző 2 héten belül)

c) aktív myelofibrosis elleni kezelés 2 héttel a randomizálás előtt

d) potenciális citokróm P450 3A4 (CYP3A4) induktorok a randomizálást megelőző egy héten belül

e) vizsgálati szer a randomizálást megelőző 4 héten belül

f) eritropoézis-stimuláló szer (ESA) a randomizálást megelőző 4 héten belül

g) danazol a randomizációt megelőző 3 hónapon belül

h) lép-besugárzás a randomizációt megelőző 3 hónapon belül

i) jelenlegi kezelés simvastatin, atorvastatin, lovastatin vagy rosuvastatin alkalmazásával.

További információkért látogasson el a Clinicaltrials.gov webhelyre

Vizsgálatvezető

Dr. Srdan Verstovsek

Chief, Section for Myeloproliferative Neoplasms, Department of Leukemia, Division of Cancer Medicine


The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston

Ha szeretne többet megtudni a myelofibrosisban szenvedő betegeknek szóló MOMENTUM klinikai vizsgálatról, és meg szeretné tudni, hogy betegei alkalmasak lehetnek-e a részvételre, töltse ki az alábbi űrlapot, és a MOMENTUM vizsgálat képviselője felveszi Önnel a kapcsolatot.

  • Kötelezően kitöltendő mezők *