A weboldalra vonatkozó szolgáltatási feltételek

Üdvözöljük a MOMENTUM vizsgálat weboldalán (a „Weboldal„). A vizsgálat megbízójaegyüttműködik a ClinEdge („ClinEdge”, „mi” vagy “minket”) vállalattal, hogy segítséget nyújtson a MOMENTUM vizsgálat bizonyos szolgáltatásaihoz, beleértve a weboldal tárolását. A Weboldal használatával Ön elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el.

 

A Weboldal használata

Be kell tartania a Weboldalon elérhető valamennyi szabályzatot.

 

A Weboldal használata nem ruházza fel Önt a Weboldalhoz vagy az azon keresztül hozzáférhető tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjoggal. A Weboldal tartalmát csak akkor szabad felhasználni, ha arra engedélyt szerez, vagy ha a törvény más módon engedélyezi. A Felhasználási feltételek nem engedélyezik az Ön számára a Weboldalon használt márkák vagy logók használatát. Ne távolítsa el, takarja el és ne változtassa meg a Weboldalon megjelenő jogi nyilatkozatokat.

 

Weboldalunk elérhető lehet mobileszközökön is. Ne használja olyan módon, amely eltéríti vagy megakadályozza Önt a forgalommal vagy biztonsággal kapcsolatos jogszabályok betartásától.

 

Személyes adatok védelme

Ez az [adatvédelmi szabályzat] elmagyarázza, hogyan kezeljük személyes adatait és hogyan gondoskodunk azok védelméről a Weboldal használata során. A Weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy ezeket az adatokat az adatvédelmi szabályzatainknak megfelelően használhatjuk.

 

Tartalom és szellemi tulajdon

 

A.Tartalom.

Valamennyi médiafájl (letöltött vagy minták), szoftver, szöveg, képek, grafikák, felhasználói felületek, zene, videók, fényképek, védjegyek, logók, alkotások és egyéb, a Weboldalhoz kapcsolódó tartalmak, amelyek nem a „Felhasználó által közölt tartalom” kategóriába esnek (együttesen, „Tartalom”), ideértve, de nem kizárólag a Weboldal Tartalmának tervezését, kiválasztását, elrendezését és összehangolását, a mi tulajdonunk vagy általunk engedélyezett vagy számunkra engedményezett tartalom, és szerzői jogi, kereskedelmi arculatra és védjegyekre vonatkozó törvények, valamint más egyéb szellemi tulajdonról szóló törvények védelme alatt áll. A jelen Felhasználási feltételekben foglalt kifejezetten eltérő rendelkezések kivételével a Szolgáltatások egyetlen részét és semmilyen Tartalmat nem szabad lemásolni, rögzíteni, továbbadni, eladni, bérbe adni, sugározni, terjeszteni, közzétenni, feltölteni, posztolni, nyilvánosan megjeleníteni, új művek készítésére, előadására módosítani, digitalizált, összeállított, lefordított vagy bármilyen módon továbbított bármely más számítógépre, weboldalra vagy más adathordozóra, vagy bármilyen kereskedelmi célból, előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen feltételekben kifejezetten előírtak kivételével, Ön nem kap semmilyen jogot vagy engedélyt a szabadalmakhoz, szerzői jogokhoz, üzleti titkokhoz, kereskedelmi arculathoz, nyilvánosságra hozatali jogokhoz vagy védjegyekhez a Tartalom semmilyen részére vonatkozóan, és a ClinEdge fenntartja az összes olyan jogot, amelyeket az alábbiakban kifejezetten nem biztosítanak. A ClinEdge és a vizsgálat megbízója kifejezetten kizár minden felelősséget a Tartalom bármely Ön általi felhasználása tekintetében.

  

B.Korlátozások.

A felhasználók vállalják, hogy nem használják a Weboldalt oly módon, amely: (i) szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket vagy rendeleteket sért; (ii) a ClinEdge kizárólagos belátása szerint hozzájárulhat bármely személy zaklatásához, kizsákmányolásához vagy sértéséhez, ideértve olyan tevékenységeket is, amelyek rágalmazó, obszcén, visszaélésszerű, a magánélet megsértése tekintetében vagy egyéb módon kifogásolhatók; (iii) a ClinEdge vállalatot vagy vizsgálat megbízóját bármilyen kötelezettségnek teheti ki, többek között hamis, megtévesztő, vagy harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő vagy hűtlen kezelését eredményező bármilyen anyag közzététele révén; (iv) ártalmas lehet másokra, a ClinEdge vagy a vizsgálat megbízójának  működésére, vagy a ClinEdge vagy a vizsgálat megbízójának hírnevére nézve, ideértve a csalárd termékek, szolgáltatások, programok vagy promóciók felajánlását vagy terjesztését (pl. gyors meggazdagodás rendszerek, Ponzi vagy piramis rendszerek, adathalászat, hamis weboldalra történő illegális átirányítás (pharming), vagy más megtévesztő gyakorlatok folytatását; vagy (v) olyan tartalmat vagy más számítógépes technológiát vezet be, amely bármilyen rendszert, programot vagy adatot, beleértve a vírusokat, trójai lovakat, férgeket vagy más rosszindulatú programokat károsíthatja, megzavarhatja, rejtett módon elfoghatja vagy kisajátíthatja.

 

Felelősség

Ha a törvény megengedi, a ClinEdge, valamint a ClinEdge beszállítói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget elmaradt haszonért, bevételért vagy adatért, pénzügyi veszteségért vagy közvetett, különleges, következményes, elrettentő vagy büntető jellegű kártérítésekért.

A ClinEdge, annak beszállítói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget az észszerűen előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

 

Jogsértés bejelentése

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. A ClinEdge nem engedélyezi vagy nem tolerálja olyan Felhasználó által közzétett tartalom közzétételét, amely sérti bárki szellemi tulajdonjogait. Ha tudomására jut, vagy gyanúja merül fel e Weboldal bármilyen szerzői jogának megsértésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ClinEdge vállalattal a privacy@clin-edge.com címen.

 

A jelen feltételekről

Ezeket a feltételeket módosíthatjuk a törvény változásainak tükrében. Rendszeresen olvassa át e Felhasználási feltételeket. Ezen az oldalon értesítést helyezünk ki e feltételek módosításáról. A kiegészítő feltételekkel kapcsolatos módosításokat is közöljük a Weboldalon. A változások visszamenőleges hatállyal nem, hanem legkorábban tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Az új funkciókat érintő változások vagy a jogi okokból végrehajtott változtatások azonban azonnal hatályba lépnek. Ha nem ért egyet a Weboldal módosított feltételeivel, akkor nem használhatja tovább a Weboldalt.

 

Ha e feltételek és a kiegészítő feltételek között ellentmondás van, akkor a kiegészítő feltételek tekintendők irányadónak.

 

Ezek a feltételek szabályozzák a ClinEdge, a vizsgálat megbízója és Ön közötti kapcsolatot a Weboldal használata szempontjából.

 

Ha nem tartja be ezeket a feltételeket, és nem mi nem teszünk azonnali intézkedéseket, ez nem azt jelenti, hogy feladjuk az esetleges jogainkat (például a jövőbeni intézkedésekre vonatkozóan).

 

Ha kiderül, hogy egy adott feltétel nem hajtható végre, az nem érint más feltételeket.

 

Az Egyesült Államok Massachusetts törvényei vonatkoznak minden olyan jogvitára, amely e feltételek vagy a Szolgáltatások miatt merül fel. Az e feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos összes követelést kizárólag az Egyesült Államok Massachusetts szövetségi vagy állami bíróságai vitatják meg, és Ön és a ClinEdge hozzájárul a személyes joghatósághoz ezen bíróságokon.

 

 

Utoljára módosítva: 2019. július 15.