Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/prod/public_html/momentum/wp-content/plugins/gravityformszapier/zapier.php on line 850

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/prod/public_html/momentum/wp-content/plugins/gravityformszapier/zapier.php on line 897
Momentum Clinical Trial | Privacy Policy

Privacybeleid Website

Laatst herzien: 13.02.2020

 

Welkom bij het Privacybeleid voor de website van de MOMENTUM-studie (de “website”). Sierra Oncology werkt samen met ClinEdge (“ClinEdge,” “wij” of “ons”) om te helpen bij het verlenen van bepaalde diensten voor de MOMENTUM-studie, waaronder branding van de studie, borg, websiteontwikkeling, inschrijving, reclame en het hosten van de website van de MOMENTUM-studie (de “ClinEdgediensten”). 

Dit privacybeleid beschrijft hoe ClinEdge informatie over gebruikers van de website, inhoud, applicaties, diensten, tools en functies (gezamenlijk de “diensten”) verzamelt, gebruikt en vrijgeeft. Lees dit privacybeleid zorgvuldig.

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • op de website of via formulieren op de website;
 • via e-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en de website.

Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld:

 • door ons, offline of via andere media, inclusief informatie verzameld via andere elektronische media of een andere website die door ons of een derde partij wordt gespecificeerd;
 • door een andere derde, inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief reclame) die kan gekoppeld zijn aan of beschikbaar zijn op de website.

U ERKENT OOK DAT ClinEdge NAAR EIGEN GOEDDUNKEN REGELMATIG DIT PRIVACYBELEID ZAL VERANDEREN, AANPASSEN, AANVULLEN OF VERWIJDEREN OF ANDERSZINS BIJWERKEN. IN DAT GEVAL ZULLEN WE U INLICHTEN PER E-MAIL OP HET MEEST RECENTE E-MAILADRES DAT U ONS HEEFT VERSTREKT, DOOR HET PLAATSEN VAN EEN KENNISGEVING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN OP DE WEBSITE, OF VIA ANDERE MEDIA. DIT GEBEURT IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WETGEVING.

Als de wijzigingen eventueel beperkte gevolgen hebben, worden deze van kracht 7 dagen nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Belangrijke wijzigingen gaan van kracht 30 dagen na het oorspronkelijk posten of verzenden van de kennisgeving. Als we het beleid moeten aanpassen aan nieuwe wettelijke voorschriften, gaat het nieuwe beleid onmiddellijk van kracht of zoals wettelijk vereist. 

Totdat het nieuwe beleid van kracht gaat, kunt u ervoor kiezen om het niet te aanvaarden en uw gebruik van de diensten te beëindigen als het wezenlijk de bescherming van uw recht op privacy volgens het dan bestaande beleid vermindert. Als u de website verder gebruikt nadat het nieuwe beleid van kracht gaat, wordt aangenomen dat u toestemt met het nieuwe beleid.

 

Informatie die we verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie over u om u te voorzien van de ClinEdge-diensten en om deze informatie te gebruiken om te voldoen aan juridische, wettelijke en contractuele verplichtingen. 

Wij gebruiken de over u verzamelde informatie niet voor andere doeleinden zonder uw toestemming, afgezien van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd of indien er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten, verzamelen wij bepaalde informatie over u (“informatie”) in de volgende vormen: 

 • “persoonlijk identificeerbare informatie”. Dit is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (rechtstreeks of onrechtstreeks), zoals
 • volledige naam
 • leeftijd 
 • postcode
 • persoonlijke e-mail 
 • telefoonnummer
 • gezondheids-/medische informatie
 • internetprotocoladressen (IP-adressen)
 • demografische gegevens en interesses (via Google Analytics)
 • geaggregeerde informatie”. Dit is informatie die u niet rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, en niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren. 

 

Hoe we uw informatie verzamelen

We verzamelen informatie op de volgende manieren: 

  • gebruik van de diensten: wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u: 
   • een formulier invult om te worden overwogen voor mogelijke studies;
   • informatie invoert in de diensten;
   • door de gebruiker gegenereerde inhoud aanmaakt; 
   • producten, diensten of informatie bij ons aanvraagt;
   • deelneemt aan publieke forums of andere activiteiten via de diensten; of
   • op andere wijze met ons of de diensten communiceert. 

 

 • Webanalyse en marketingautomatisering: we gebruiken analytische tools van derden om beter te begrijpen wie gebruik maakt van de diensten, hoe mensen de diensten gebruiken en hoe de doeltreffendheid van de diensten en de inhoud ervan kan worden verbeterd. Wij gebruiken ook instrumenten voor marketingautomatisering van derden om ons te helpen met onze marketingactiviteiten.

 

De praktijken inzake privacy van derde bedrijven is onderhevig aan hun eigen privacybeleid. Lees deze beleidsregels op: en http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Van tijd tot tijd veranderen we onze dienstverleners voor analyse en marketing en bieden we extra informatie over deze diensten wanneer we dit beleid updaten. 

Deze dienstverleners gebruiken cookies, pixeltags of andere technologieën voor het verzamelen en bewaren van Informatie, zoals uur van het bezoek, bezochte pagina’s, tijd besteed aan elke pagina van de website, apparaat-ID’s, gebruikt type besturingssysteem en andere website(s) die u eventueel hebt bezocht. 

  • Ze kunnen informatie combineren die ze verzamelen over uw interactie met de diensten via persoonsgegevens die ze verzamelen uit andere bronnen. We hebben geen toegang tot, noch controle over, het cookiegebruik van derden en andere trackingtechnologieën. Wij combineren de informatie die is verzameld via het gebruik van analysediensten niet met uw persoonsgegevens. Hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw browser plaatst om u te identificeren als een unieke gebruiker de volgende keer dat u onze website bezoekt, kan de cookie niet worden gebruikt door iemand anders dan Google. De mate waarin Google de informatie verzameld door Google Analytics over uw bezoeken op onze website kan gebruiken en bewaren is beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat analyse- en marketingautomatiseringsdiensten u herkennen bij een volgend bezoek aan onze Website door de cookies van derden op uw webbrowser uit te schakelen.

 

 • Online formulieren: wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, worden deze beveiligd in onze database en bewaard in portalen voor websites voor beveiligde toegang tot deze gegevens en om mogelijke deelnemers op te volgen om hun geschiktheid voor deze studie te bepalen. 

 

 • Websitecookies: wij, en onze aanbieders van analysediensten en serviceproviders, verzamelen informatie over u. Deze informatie omvat onder meer het internetprotocoladres (IP-adres) dat uw apparaat gebruikte, het tijdstip en de duur van uw bezoek, de pagina’s die u hebt bekeken op onze website en de website die u hebt bezocht net voordat u onze website bezocht. We gebruiken deze informatie alleen voor het meten van de activiteit op de website en om ideeën te ontwikkelen voor het verbeteren van onze website. Daarbij kunnen we “cookies” installeren die de domeinnaam van de gebruiker, uw internetprovider, uw besturingssysteem en de datum en het uur van het bezoek verzamelen. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat naar uw browser is verzonden en is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies beschadigen uw computer niet. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt als u een “cookie” krijgt. Zo kunt u beslissen of u deze cookie al dan niet wilt aanvaarden. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de website dan misschien niet meer naar behoren zullen werken.

 

 • Via telefoongesprek en sms: een personeelslid van een onderzoekscentrum kan contact met u opnemen om deelname aan de studie te bespreken als u voldoet aan de studievereisten. Als u uw telefoonnummer en/of e-mailadres aan ons geeft via de diensten, gaat u akkoord om te worden gecontacteerd door ons. 

 

Niet volgen 

De functie “Niet volgen” (“Do Not Track”, DNT) is een voorkeursinstelling voor privacy die gebruikers kunnen instellen op bepaalde webbrowsers, waarmee gebruikers tracking door websites en online diensten kunnen weigeren. Onze diensten reageren niet op “Niet volgen” (DNT)-signalen

 

Hoe gebruiken we uw informatie

ClinEdge neemt uw privacy ernstig en zal alleen uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid of waar er een wettelijke vereiste bestaat om dit te doen. Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang als nodig is en voor het doel/de doelen aangegeven in dit privacybeleid.

 De doelen en redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens worden hieronder beschreven: 

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te voorzien van de ClinEdge-diensten, om deze te verbeteren en om de diensten verder te ontwikkelen.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden of om u de gevraagde informatie te geven.
 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor geschiktheid voor deelname aan studies en onderzoek.
 • Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens als u interesse hebt getoond in deelname aan een studie of onderzoek.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om onze voorwaarden, beleidsregels en juridische overeenkomsten toe te passen. We gebruiken uw persoonsgegevens om gerechtelijke bevelen en bevelschriften op te volgen en wetshandhavingsinstanties bij te staan.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens ter preventie van fraude, onrechtmatig gebruik, inbreuken, identiteitsdiefstal, aanvallen op de cyberbeveiliging en ander misbruik van uw persoonsgegevens en de diensten.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om actie te ondernemen in eender welk juridisch geschil en procedure.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel/de doelen aangegeven in dit privacybeleid. 

Waar u ons toestemming hebt gegeven om u informatie en/of marketing te verstrekken, bent u vrij om deze toestemming te allen tijde in te trekken en u af te melden voor onze mailinglijsten of nieuwsbrieven door een opt-out-verzoek te sturen naar: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/.

 

Overdracht van informatie buiten uw gebied

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten op de websites van onze cloud-gebaseerde diensten. Van tijd tot tijd nemen we operationele beslissingen die van invloed zijn op de plaatsen waar we persoonlijk identificeerbare informatie bijhouden. We zorgen ervoor dat onze datahostingproviders ons voorzien van de gepaste garanties inzake vertrouwelijkheid en veiligheid.

Als u woonachtig bent in een jurisdictie waar de overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere jurisdictie uw toestemming vereist, dan geeft u ons uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming voor een dergelijke overdracht.

Voor zover vereist volgens de Europese gegevensbeschermingswetten wordt de overdracht van persoonsgegevens naar onze hostingproviders in de VS bepaald door de certificering voor het EU-VS-Privacyschild van onze hostingdiensten.

ClinEdge verklaart dat het zich houdt aan de relevante beginselen van het privacyschild inzake kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, integriteit van gegevens en doelbinding, toegang en beroep, handhaving en aansprakelijkheid bij het voldoen aan de relevante verantwoordelijkheden voor de ontvangst, verwerking, bewaring en rapportage van gegevens.

 

Het delen van uw informatie

De manieren waarop we uw informatie delen, zijn onder andere de volgende: 

 • Wanneer we met een derde een contract aangaan of een partnerschap sluiten, inclusief het onderhoud en de ontwikkeling van diensten. Wij eisen dat alle derde partijen uw informatie verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en zoals toegestaan door de geldende gegevensbeschermingswetten.
 • Wanneer we uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de onderzoekscentra voor geschiktheid voor deelname aan studies en onderzoek, en om contact op te nemen met geïnteresseerde patiënten.
 • Wanneer we persoonsgegevens delen met derden wat betreft de verkoop van ons bedrijf (inclusief fusie, overname of verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa, verandering in het bestuur van het bedrijf, of procedures voor insolventie of faillissement). 
 • Daarnaast delen wij geaggregeerde informatie met derden, maar we zullen maatregelen volgens de industrienorm en gepaste technische en juridische begeleiding toepassen om er zeker van te zijn dat dergelijke informatie u waarschijnlijk niet zal identificeren. 

 

Uw controles en keuzes

Wij bieden u de mogelijkheid om bepaalde controles en keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruik en het delen van uw informatie uit te oefenen, inclusief het recht om toegang aan te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben en om deze te wijzigen als u vindt dat uw persoonsgegevens niet juist, onvolledig of niet up-to-date zijn, of om ze te verwijderen.

U kunt op eender welk moment de volgende opt-out-mogelijkheden gebruiken: 

 • bezwaar maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden, andere dan aan derden die ons helpen bij het uitvoeren van taken zoals uiteengezet in dit beleid; of 
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doelen waarvoor we dergelijke informatie oorspronkelijk hebben verzameld volgens dit privacybeleid, of voor doelen waarvoor u in een later stadium toestemming hebt gegeven.

Op eender welk moment na uw opt-out-verzoek kunnen we uw persoonsgegevens helemaal verwijderen of niet-identificeerbaar maken, en vragen dat u stopt met het gebruik van de website. 

Na de beëindiging of het vervallen van de diensten zullen we stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens van of over u. We zullen echter uw persoonsgegevens bewaren en verder gebruiken of beschikbaar maken volgens de rubriek inzake gegevensbewaring in dit privacybeleid.

U kunt uw controles en keuzes uitoefenen of toegang vragen tot uw persoonsgegevens door uw profiel te wijzigen of door contact met ons op te nemen via privacy@clin-edge.com of door de instructies te volgen in berichten die we u hebben verzonden. 

We zullen u moeten vragen om ons bepaalde gegevens te verstrekken om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn en we zullen, voor zover vereist door de geldende wetgeving, ons te goeder trouw inspannen om de persoonsgegevens die u wilt inzien, te lokaliseren. 

We kunnen uw persoonsgegevens wissen door alle identificerende informatie te verwijderen en persoonlijk identificeerbare informatie die betrekking heeft op u om te zetten in geanonimiseerde informatie.

Houd er rekening mee dat, als u ons niet toestaat om persoonsgegevens van u te verzamelen, we u misschien bepaalde producten en diensten niet zullen kunnen verstrekken, en dat sommige van onze diensten dan mogelijk niet in staat zijn om rekening te houden met uw interesses en voorkeuren. Als u vragen hebt over de specifieke persoonsgegevens over u die wij verwerken of bijhouden, neem dan contact met ons op via privacy@clin-edge.com

 

Gegevensbeveiliging en -integriteit

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. 

We hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen getroffen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, gebruik en wijziging, inclusief: SSL, TLS, encryptie, pseudonimisering, beperkte toegang, tweestapsverificatie, firewalls en antivirus/antimalware. 

Van tijd tot tijd beoordelen we onze beveiligingsprocedures om gepaste nieuwe technologieën en methoden te overwegen. Vergeet echter niet dat, ondanks al onze inspanningen, veiligheidsmaatregelen nooit perfect of ondoordringbaar zijn en dat wij niet kunnen garanderen dat de diensten immuun zullen zijn voor eventuele overtredingen, storingen, onrechtmatige onderscheppingen of toegang, of andere vormen van misbruik. 

De veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens hangt ook van u af. Waar wij u een gebruikersnaam of wachtwoord voor toegang tot bepaalde delen van onze website hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen), bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Deel uw wachtwoord met niemand.

 

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij

ClinEdge houdt persoonsgegevens zo nodig bij om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en we handhaven een strikt beoordelings- en het bewaringsbeleid om te voldoen aan deze verplichtingen. 

In ieder geval zullen wij, zolang wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten te leveren, de gegevens over u bewaren, tenzij wij volgens de wet verplicht zijn deze te verwijderen, of indien wij besluiten deze naar eigen goeddunken te verwijderen volgens de voorwaarden van dit privacybeleid. 

We zijn verplicht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens) gedurende minimaal 6 jaar bij te houden, waarna deze worden vernietigd.

Als we uw persoonsgegevens voor een ander rechtmatig zakelijk doel bijhouden dan voor het leveren van de diensten, zullen wij inspanningen leveren om de toegang tot dergelijke informatie te beperken en de bewaartijd tot een minimum te beperken.

We houden geaggregeerde, niet-identificeerbare informatie bij zonder beperking, en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zullen we mogelijk identificeerbare informatie verwijderen of niet-identificeerbaar maken wanneer we de informatie niet langer hoeven te verwerken.

 

Kinderen onder de 13

De meeste van de diensten die beschikbaar zijn op deze website zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Elke persoon die informatie vraagt over eender welke van onze diensten, moet 18 jaar en ouder zijn. 

Wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken van een minderjarige onder de 18 jaar zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid via direct offline contact. 

Wij lichten de ouder of voogd in over de specifieke soorten persoonsgegevens die worden verzameld over de minderjarige en over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verdere verzameling, gebruik en bewaring van dergelijke informatie. 

Wij houden ons aan de wetten ter bescherming van kinderen. Als we te weten komen dat we onbewust persoonsgegevens van personen jonger dan 13 hebben verzameld, zullen wij commercieel redelijke inspanningen doen om dergelijke informatie te verwijderen uit onze database. 

Als u de ouder of voogd van een minderjarige bent die ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@clin-edge.com om te verzoeken deze te laten verwijderen.

 

Uw privacyrechten in Californië

Dit privacybeleid beschrijft hoe we uw gegevens zouden kunnen delen voor marketingdoeleinden. Het is van toepassing op alle gebruikers van de diensten, inclusief inwoners van Californië.

Als u een gebruiker van deze dienst en een inwoner van Californië jonger dan 18 jaar bent, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door ons te bellen op 857-496-0054 of een e-mail te sturen naar privacy@clin-edge.com. In bepaalde omstandigheden kunnen inhoud of persoonsgegevens niet worden verwijderd.

 

Als inwoner van Californië kunt u contact met ons opnemen met vragen of om een lijst van derden te vragen aan wie wij informatie kunnen vrijgeven voor dergelijke marketingdoeleinden van derden en de soorten informatie die we openbaar kunnen maken. Zie “Contact met ons opnemen” hieronder.

 

Uw rechten (alleen voor inwoners van de EU en Canada)

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende juridische basis: 

 • Alle verwerking van uw persoonsgegevens die niet gebaseerd is op de wettelijke gronden zoals hieronder aangegeven, is gebaseerd op uw toestemming. 
 • We zullen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting en om de essentiële belangen van u en van anderen te beschermen. 
 • We zullen daarnaast een beroep doen op onze rechtmatige belangen waarvan we denken dat ze uw fundamentele rechten en vrijheden niet tenietdoen, en dit voor de volgende doeleneinden: 
 • communicatie met u, inclusief direct marketing waar u een gebruiker bent van onze diensten, of waar u contact met ons opneemt via de website of via andere digitale activa; 
 • cyberbeveiliging;
 • ondersteuning, klantenrelaties en activiteiten met betrekking tot de diensten en website;
 • versterking en verbeteringen van de gebruikerservaring met de diensten en website; 
 • fraudedetectie en misbruik van de diensten en website.

U hebt het recht om eender welke persoonsgegevens die ClinEdge over u verwerkt, in te zien, en om informatie te vragen over:

 • welke persoonsgegevens we over u bijhouden;
 • de doelen van de verwerking;
 • de categorieën van de betrokken persoonsgegevens;
 • de ontvangers waaraan de persoonsgegevens werden/zullen worden vrijgegeven;
 • hoelang we van plan zijn om uw persoonsgegevens te bewaren;
 • als we de gegevens niet rechtstreeks van u hebben verzameld, informatie over de bron.

Als u van mening bent dat wij eventuele onvolledige of onjuiste gegevens over u hebben, hebt u het recht om ons te vragen de informatie te verbeteren en/of te vervolledigen, en we streven ernaar om dit zo snel mogelijk te doen, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen, waarna u dan op de hoogte zult worden gesteld.

U hebt ook het recht om in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen of de verwerking ervan te beperken (indien van toepassing); alsook om bezwaar te maken tegen elke direct marketing van ons (aanvullende informatie over dit recht is beschikbaar in de rubriek “Uw controles en keuzes” in dit Privacybeleid). 

U hebt indien van toepassing het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw informatie en het recht om te worden ingelicht over eender welke geautomatiseerde besluitvorming die we eventueel gebruiken. 

U hebt het recht om een klacht in te dienen of een vermeende schending van de AVG te melden bij een toezichthouder voor gegevensbescherming van uw gewoonlijke verblijfplaats of werkplaats.

Deze verzoeken kunnen online worden gedaan: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/. Of per post: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 T.a.v.: DPO

Als we een verzoek van u krijgen om eender welke van de bovenstaande rechten uit te oefenen, moeten we uw identiteit en locatie redelijkerwijs verifiëren. We vragen u om ons legitimatiebewijzen te geven om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn en we zullen u vragen stellen om inzicht te krijgen in de aard en strekking van uw verzoek.

Delen en openbaarmaking van uw persoonsgegevens Wij delen uw persoonsgegevens niet of geven deze niet vrij zonder uw toestemming, tenzij voor de doelen beschreven in deze kennisgeving of waar er een wettelijke vereiste is. ClinEdge maakt gebruik van derden om de onderstaande diensten en zakelijke functies te verzorgen; alle verwerkers die namens ons handelen verwerken uw gegevens volgens onze instructies en handelen volledig volgens deze privacyverklaring, de gegevensbeschermingswetten op grond van artikel 28 AVG en andere gepaste maatregelen inzake vertrouwelijkheid en veiligheid. We delen uw persoonsgegevens niet met Sierra, de opdrachtgever van de studie. 

 

Toegang krijgen tot of corrigeren van uw gegevens

U kunt ons een e-mail sturen naar privacy@clin-edge.com om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, deze te corrigeren of deze te verwijderen. Het is mogelijk dat we niet kunnen voldoen aan een verzoek om informatie te wijzigen als we van mening zijn dat de wijziging in strijd is met een wet of wettelijke verplichting of ertoe zou leiden dat de informatie niet correct is. Deze verzoeken kunnen ook online worden gedaan: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/. Of per post: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 T.a.v.: DPO

 

Als we uw persoonsgegevens moeten verwijderen in navolging op uw verzoek, zal het even duren totdat we de resterende kopieën van uw persoonsgegevens volledig hebben verwijderd van onze actieve servers en onze back-upsystemen.

 

Contact met ons opnemen

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@clin-edge.com of telefonisch op 857-496-0054 of aan: ClinEdge, t.a.v.: Bob Place, 108 Myrtle Street, Suite 201, Quincy, MA 02171.