Polityka prywatności strony internetowej

Ostatnia aktualizacja: 13. 02. 2020 r.

Witamy w Polityce prywatności dla strony internetowej badania MOMENTUM („Strona internetowa”). Spółka Sierra Oncology nawiązał współpracę ze spółką ClinEdge („ClinEdge”, „my”, „nas”, „nam”), której zadaniem jest realizowanie określonych usług na potrzeby badania MOMENTUM, w tym budowanie wizerunku badania, tworzenie materiałów do jego promocji, tworzenie strony internetowej, prowadzenie rejestracji, działań reklamowych i hostingu strony internetowej badania MOMENTUM („Usługi ClinEdge”). 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób ClinEdge gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje o użytkownikach strony internetowej, materiałów, aplikacji, usług, narzędzi i funkcji (zbiorczo „Usługi”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych przez nas w następujący sposób:

 • Na stronie internetowej lub za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej
 • W wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych i innych wiadomościach elektronicznych w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a stroną internetową

Polityka prywatności nie odnosi się do informacji, które:

 • zostały przez nas zgromadzone w trybie offline lub za pomocą innych środków, w tym do informacji zgromadzonych za pośrednictwem innych środków elektronicznych lub innych stron internetowych określonych przez nas lub stronę trzecią;
 • zostały zgromadzone przez jakąkolwiek inną stronę trzecią, w tym za pośrednictwem wszelkich aplikacji lub materiałów (w tym reklam), które mogą odsyłać do Strony internetowej albo być dostępne za jej pośrednictwem. 

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TAKŻE DO WIADOMOŚCI, ŻE SPÓŁKA ClinEdge BĘDZIE OKRESOWO ZMIENIAĆ, MODYFIKOWAĆ, DODAWAĆ ALBO USUWAĆ LUB W INNY SPOSÓB AKTUALIZOWAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, PRZY CZYM INFORMACJA O ZMIANACH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZOSTANIE PRZEKAZANA UŻYTKOWNIKOWI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZ NIEGO OSTATNI ADRES E-MAIL, ALBO DROGĄ PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Jeśli zmiany będą miały niewielkie znaczenie, o ile w ogóle jakiekolwiek, wejdą one w życie po 7 dniach od momentu poinformowania Użytkownika. Istotne zmiany wchodzą w życie 30 dni po pierwszym opublikowaniu lub wysłaniu powiadomienia. W przypadku konieczności dostosowania polityki do nowych wymogów prawnych, nowa polityka zacznie obowiązywać natychmiast lub zgodnie z wymogami prawa. 

Jeśli nowa polityka będzie znacząco ograniczać ochronę prywatności w porównaniu do wcześniej gwarantowanego zakresu, Użytkownik ma prawo nie zaakceptować jej zasad i zaprzestać korzystania z Usług zanim nowa polityka wejdzie w życie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wejściu w życie nowej polityki oznacza, że Użytkownik akceptuje nową politykę.

 

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy pewne informacje na temat Użytkownika na potrzeby świadczenia Usług ClinEdge i wykorzystujemy je w celu spełnienia wymogów prawnych, ustawowych i umownych. 

Nie będziemy wykorzystywać informacji zgromadzonych na temat Użytkownika w żadnym innym celu bez jego zgody, z wyjątkiem celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadku, gdy istnieje wymóg prawny.

Podczas korzystania z Usług gromadzimy określone informacje o Użytkowniku („Informacje”) w następującej postaci: 

 • „Informacje umożliwiające identyfikację tożsamości”, czyli informacje identyfikujące Użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), w tym
 • Imię i nazwisko
 • Wiek 
 • Kod pocztowy
 • Prywatny adres e-mail 
 • Numer telefonu
 • Informacje zdrowotne/medyczne
 • Adresy protokołu internetowego (IP)
 • Dane demograficzne i informacje o zainteresowaniach (za pośrednictwem Google Analytics)
 • Informacje zbiorcze,” czyli informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika w sposób bezpośredni ani też bezpośredni, i które racjonalnie rzecz biorąc nie mogłyby posłużyć do jego zidentyfikowania. 

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika

Gromadzimy informacje w następujący sposób: 

  • Korzystanie z Usług: zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam przekazuje, gdy 
   • wypełnia formularz zgłoszeniowy z myślą o skorzystaniu z potencjalnych możliwości oferowanych w ramach badania;
   • wprowadza informacje do Usług;
   • tworzy samodzielnie wygenerowane treści; 
   • zamawia u nas produkty, usługi lub informacje;
   • uczestniczy w dyskusjach na forach publicznych lub w innych aktywnościach za pośrednictwem Usług; lub
   • wchodzi w jakąkolwiek inną interakcję z nami albo z Usługami. 

 

 • Analityka internetowa i automatyzacja marketingu: korzystamy z narzędzi analitycznych stron trzecich w celu lepszego poznania, kto i w jaki sposób korzysta z Usług oraz w celu określenia, jak można udoskonalić efektywność i zawartość Usług. Korzystamy również z narzędzi do automatyzacji marketingu należących do stron trzecich w celu zoptymalizowania naszych działań marketingowych.

 

Praktyki prywatności firmy zewnętrznej podlegają jej własnej polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami pod adresem: oraz http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Od czasu do czasu będziemy zmieniać naszych dostawców usług analitycznych i marketingowych i przy każdej aktualizacji tej polityki będziemy przekazywać dodatkowe informacje na temat omawianych usług. 

Dostawcy tych usług korzystają z plików cookie, znaczników pikselowych lub innych technologii do gromadzenia i przechowywania Informacji, np. godzina wejścia na stronę, odwiedzone strony, czas spędzony na każdej stronie witryny internetowej, identyfikatory urządzeń, typ używanego systemu operacyjnego oraz inne ewentualnie odwiedzane strony internetowe. 

  • Mogą oni łączyć informacje gromadzone na podstawie interakcji użytkownika z Usługami z danymi osobowymi zbieranymi z innych źródeł. Nie mamy dostępu do sposobu wykorzystywania plików cookie ani innych technologii śledzenia używanych przez strony trzecie, ani nie mamy nad tym żadnej kontroli. Nie łączymy informacji zgromadzonych za pomocą usług analitycznych z Danymi osobowymi Użytkownika. Mimo że Google Analytics umieszcza w przeglądarce internetowej Użytkownika trwały plik cookie służący do identyfikacji Użytkownika podczas jego kolejnej wizyty na naszej Stronie internetowej, plik cookie może być wykorzystywany wyłącznie przez Google. Możliwość wykorzystywania i przechowywania przez Google informacji zgromadzonych za pośrednictwem Google Analytics na temat odwiedzin Użytkownika na naszej Stronie internetowej podlega zasadom przewidzianym w Warunkach korzystania z Google Analytics oraz w polityce prywatności Google. Usługi analityki internetowej i automatyzacji marketingowej można zablokować i tym samym zrezygnować z rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej Stronie internetowej poprzez dezaktywację plików cookie stron trzecich w przeglądarce internetowej.

 

 • Formularze online: zgromadzone przez nas dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone w naszej bazie danych i przechowywane na portalach w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do potencjalnych uczestników i skontaktowania się z nimi, aby ustalić, czy kwalifikują się do tego badania. 

 

 • Pliki cookie Strony internetowej: My oraz nasi dostawcy analityki internetowej i innych usług gromadzimy informacje na temat Użytkownika. Informacje te mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP) używanego przez urządzenie Użytkownika, godzinę oraz długość czasu pozostawania na stronie, strony przeglądane na naszej witrynie internetowej oraz stronę odwiedzaną bezpośrednio przed otwarciem naszej strony. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do pomiaru aktywności na Stronie internetowej i opracowywania pomysłów na jej udoskonalenie.  W tym celu możemy zainstalować „pliki cookie”, które pozwalają zebrać takie informacje jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych, system operacyjny oraz data i godzina odwiedzin. „Cookie” to niewielki plik danych wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na twardym dysku komputera. Pliki cookie nie uszkadzają komputera Użytkownika. Można ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienia o próbie zainstalowania pliku „cookie”. Można go wówczas zaakceptować albo odrzucić. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części Strony internetowej mogą nie działać prawidłowo.
 • Rozmowa telefoniczna i wiadomości tekstowe: jeśli Użytkownik spełni wymogi badania, może z nim skontaktować się członek personelu badawczego w ośrodku badawczym w celu omówienia udziału w badaniu. Podając w Usłudze swój numer telefonu i/lub adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na kontakt. 

Tryb bez śledzenia

Tryb bez śledzenia (Do Not Track, DNT) to opcja w ustawieniach prywatności, którą użytkownicy mogą wybrać w niektórych przeglądarkach internetowych i tym samym zrezygnować z funkcji śledzenia na stronach internetowych i w serwisach internetowych. Nasze Usługi nie reagują na polecenie „Nie śledź”

Jak wykorzystujemy dane Użytkownika

ClinEdge traktuje prywatność Użytkownika z pełną powagą i będzie wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadku, gdy istnieje wymóg prawny. Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne i w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i z następujących powodów: 

 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika na potrzeby świadczenia Usług ClinEdge, poprawy ich jakości oraz dalszego ich rozwijania.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu kontaktowania się z nim, udzielania odpowiedzi na pytania albo przekazywania żądanych informacji.
 • Gromadzimy dane osobowe Użytkownika na potrzeby badania oraz procesu kwalifikacji do udziału w badaniu.
 • Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe Użytkownika ze względu na wyrażenie zainteresowania udziałem w badaniu klinicznym.
 • Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do egzekwowania naszych zasad, polityk i postanowień umów prawnych. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu wypełnienia decyzji i nakazów sądowych oraz wspierania działań organów ścigania.
 • Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom, sprzeniewierzeniom, naruszeniom, kradzieży tożsamości, cyberatakom naruszającym bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz wszelkim innym niewłaściwym sposobom wykorzystywania Danych osobowych i Usług.
 • Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do podjęcia wszelkich działań w związku ze sporem bądź postępowaniem sądowym.

 

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. 

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji i/lub materiałów marketingowych, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie i poprosić o usunięcie swojego adresu e-mail z naszych list mailingowych albo zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów, kierując rezygnację na adres: 

Przesyłanie informacji poza granice państwa

Będziemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w Stanach Zjednoczonych, na naszych stronach usługowych zamieszczonych w chmurze. Od czasu do czasu będziemy podejmować decyzje operacyjne, które będą miały wpływ na strony internetowe, na których przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację tożsamości. Dopilnowujemy, aby nasi dostawcy usług hostingowych zobowiązali się do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności i bezpieczeństwa.

Jeśli Użytkownik zamieszkuje w jurysdykcji, w której przekazywanie danych osobowych do innej jurysdykcji wymaga zgody, decydując się na korzystanie z naszych usług wyraża on wyraźną i jednoznaczną zgodę na takie przesyłanie.

W zakresie wymaganym w przepisach UE dotyczących ochrony danych osobowych, przesyłanie danych osobowych do naszych dostawców usług hostingowych w USA podlega certyfikatowi przyznanemu dostawcy usług hostingowych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

ClinEdge oświadcza, że przestrzega odpowiednich Zasad Tarczy Prywatności w zakresie powiadamiania, dokonywania wyboru i ponoszenia odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych i ograniczenie celu jak również za dostęp i prawo regresu, egzekwowalność i odpowiedzialność finansową podczas realizacji swoich odpowiednich zobowiązań dotyczących odbioru, przetwarzania, przechowywania i raportowania danych.

Udostępnianie informacji Użytkownika

Informacje Użytkownika będą udostępniane w następujących sytuacjach: 

 • W przypadku zawierania umowy lub nawiązania współpracy z podmiotem zewnętrznym w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym także tworzenia i utrzymywania niniejszych Usług Od wszystkich stron trzecich wymagamy, aby przetwarzały dane Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi ustawami o ochronie danych.
 • W przypadku udostępniania danych osobowych Użytkownika ośrodkom badawczym na potrzeby procesu kwalifikacji do badania i nawiązania kontaktu z zainteresowanymi pacjentami.
 • W przypadku udostępniania danych osobowych stronom trzecim w związku ze sprzedażą naszej firmy (w tym w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości lub istotnej części naszych aktywów, zmian w kontroli korporacyjnej, niewypłacalności lub w związku z postępowaniem upadłościowym). 
 • Ponadto, udostępniamy informacje zbiorcze stronom trzecim, z tym, że w takiej sytuacji przestrzegamy standardowych środków branżowych oraz odpowiednich wytycznych prawnych i technicznych, aby nie dopuścić do możliwości zidentyfikowania tożsamości Użytkownika. 

Możliwość wyboru i kontrola nad danymi

Użytkownik ma możliwość wyboru i korzystania z pewnych środków kontroli nad sposobem gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych Użytkownika, w tym ma prawo do żądania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych Użytkownika, które możemy skorygować, jeśli okażą się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, albo je usunąć.

W każdej chwili Użytkownik może skorzystać z następujących opcji rezygnacji: 

 • Sprzeciwić się przekazywaniu Danych osobowych Użytkownika stronom trzecim innym niż strony trzecie pomagające nam wykonywać zadania opisane w niniejszej polityce, lub 
 • Sprzeciwić się wykorzystywaniu Danych osobowych Użytkownika w celu, który jest drastycznie różny od celów, dla których pierwotnie zebraliśmy takie informacje na podstawie niniejszej Polityki prywatności albo od celów, które Użytkownik zaakceptował na późniejszym etapie.

Po złożeniu przez Użytkownika wniosku o rezygnację, będziemy mogli w każdej chwili usunąć jego dane osobowe albo pozbawić je elementów identyfikujących i poprosić Użytkownika o przerwanie korzystania ze Strony internetowej. 

Po zakończeniu lub wygaśnięciu Usług, przestaniemy gromadzić dane osobowe pochodzące od Użytkownika albo dotyczące jego osoby. Niemniej jednak będziemy przechowywać i nadal wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe Użytkownika zgodnie z zasadami przechowywania danych zamieszczonymi w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik może egzekwować prawo do możliwości wyboru i korzystania ze środków kontroli albo poprosić o dostęp do swoich danych osobowych zmieniając ustawienia na swoim profilu lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@clin-edge.com bądź też postępując zgodnie z instrukcjami przekazanymi w wiadomości wysłanej do Użytkownika. 

Będziemy musieli poprosić Użytkownika o podanie pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jest osobą, za która się podaje, i w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo podejmiemy w dobrej wierze wszelkie wysiłki, aby zlokalizować Dane osobowe, o które wnioskuje Użytkownik. 

Możemy usunąć Dane osobowe Użytkownika poprzez pozbawienie ich wszelkich elementów identyfikujących i tym samym przekształcić identyfikujące dane osobowe w dane zanonimizowane.

Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody na zbieranie Danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Użytkownikowi określonych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać zainteresowań i preferencji Użytkownika. W przypadku pytań dotyczących konkretnych przechowywanych przez nas bądź przetwarzanych Danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@clin-edge.com

Bezpieczeństwo i integralność danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych Użytkownika mają dla nas duże znaczenie. 

Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją, w tym: SSL, TLS, szyfrowanie, pseudonimizacja, ograniczenie dostępu, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zapory sieciowe i zabezpieczenie antywirusowe/przeciwko szkodliwemu oprogramowaniu. 

Od czasu do czasu sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa w celu rozważenia odpowiednich nowych metod i rozwiązań technologicznych. Należy jednak pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i nie stanowią całkowicie szczelnej bariery, zatem nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Usługi będą odporne na jakiekolwiek niewłaściwe działania, błędy systemu, niezgodne z prawem przechwycenie lub dostęp, lub inne rodzaje nadużyć i niewłaściwych zastosowań. 

Bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika zależy również od jego samego. W przypadku gdy Użytkownik otrzymał (lub wybrał) nazwę użytkownika lub hasło dostępu do pewnych części naszej Witryny internetowej, jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła. Nie wolno udostępniać swojego hasła innym osobom.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika

ClinEdge będzie przechowywać dane osobowe tak długo jak będzie to konieczne w celu realizacji naszych obowiązków prawnych, przy czym, żeby je spełnić, stosujemy się do rygorystycznych zasad kontroli i przechowywania danych. 

Niezależnie od wszystkiego, informacje dotyczące Użytkownika będziemy przechowywać przez cały okres wykorzystywania jego Danych osobowych na potrzeby świadczenia naszych Usług, chyba że prawo będzie wymagało od nas ich usunięcia lub zdecydujemy się je usunąć zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 

W niektórych przypadkach będziemy musieli przechowywać Dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe) przez okres co najmniej 6 lat, a po upływie tego czasu dane te zostaną zniszczone.

Jeśli będziemy przechowywać Dane osobowe Użytkownika w jakimkolwiek uzasadnionym celu biznesowym innym niż świadczenie Usług, dołożymy starań, aby ograniczyć dostęp do takich informacji i ograniczyć czas przechowywania do minimum.

Dane zbiorcze pozbawione elementów identyfikujących będziemy przechowywać przez czas nieograniczony, a kiedy nie będziemy już musieli przetwarzać tych informacji – usuniemy bądź zanonimizujemy potencjalnie identyfikowalne informacje na tyle na ile będzie to uzasadnione.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Większość usług dostępnych na tej Stronie internetowej jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Każda osoba chcąca dowiedzieć się o naszych usługach musi mieć ukończone 18 lat.  

Nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani ujawniać Danych osobowych osób nieletnich poniżej 18 roku życia bez wcześniejszego uzyskania zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską w drodze bezpośredniego kontaktu pozainternetowego. 

Przekażemy rodzicowi lub opiekunowi powiadomienie o konkretnych rodzajach Danych osobowych gromadzonych od osoby nieletniej oraz uszanujemy ewentualną decyzję o sprzeciwieniu się dalszemu gromadzeniu, wykorzystywaniu i przechowywaniu takich informacji. 

Przestrzegamy przepisów mających na celu ochronę dzieci. Jeśli dowiemy się, że nieświadomie gromadzimy Dane osobowe osób poniżej 13 roku życia, podejmiemy komercyjnie zasadne wysiłki w celu usunięcia takich informacji z naszej bazy danych. 

Rodzice bądź opiekunowie niepełnoletnich dzieci, które przekazały nam swoje Dane osobowe, mogą się z nami skontaktować w celu złożenia prośby o usunięcie takich danych pod adresem privacy@clin-edge.com.

Kalifornijskie prawo do prywatności

Ta polityka prywatności opisuje, w jaki sposób możemy udostępniać dane Użytkownika w celach marketingowych. Dotyczy wszystkich użytkowników Usług, w tym mieszkańców stanu Kalifornia.

W przypadku Użytkowników tych Usług, którzy są jednocześnie mieszkańcami Kalifornii i nie ukończyli 18 roku życia, prośbę o usunięcie swoich danych osobowych można zgłosić dzwoniąc pod numer 857-496-0054 lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres:privacy@clin-edge.com. W niektórych sytuacjach, usunięcie treści bądź Danych osobowych nie będzie możliwe. 

 

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą się z nami kontaktować w razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania wykazu podmiotów zewnętrznych, którym możemy ujawniać informacje w celach marketingowych, a także informacji na temat kategorii danych, jakie mogą być przez nas ujawniane. Patrz niżej: Skontaktuj się z nami.

 

Prawa przysługujące Użytkownikowi (dotyczy tylko mieszkańców UE i Kanady)

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika opiera się na następujących podstawach prawnych: 

 • Wszelkie przetwarzanie Danych osobowych, które nie jest zgodne z niżej przedstawionymi przepisami wynika ze zgody Użytkownika. 
 • Będziemy przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika i innych osób. 
 • Nasze uzasadnione interesy, które naszym zdaniem uwzględniają podstawowe prawa i swobody Użytkownika, stanowią podstawę do dalszego wykorzystywania Danych osobowych w następujących celach: 
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, w ramach którego Użytkownik korzysta z naszych Usług albo nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem Strony internetowej bądź innych zasobów cyfrowych. 
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Działania w zakresie wsparcia, relacji z klientami i usługami oraz Stroną internetową.
 • Usprawnianie i polepszanie doświadczeń Użytkownika w korzystaniu z Usług i Strony internetowej. 
 • Wykrywanie oszustw i niewłaściwe korzystanie z Usług i Strony internetowej.

Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich Danych osobowych, które przetwarza o nim spółka ClinEdge oraz do żądania następujących informacji:

 • Jakie dane osobowe przechowujemy na temat Użytkownika
 • Cele przetwarzania
 • Kategorie gromadzonych danych osobowych
 • Odbiorcy, którym dane osobowe są ujawniane/zostaną ujawnione
 • Jak długo zamierzamy przechowywać dane osobowe Użytkownika
 • W przypadku pozyskania danych Użytkownika ze źródła pośredniego – informacje na temat tego źródła

Jeśli Użytkownik uzna, że przechowywane na jego temat dane są niekompletne lub niedokładne, ma prawo poprosić nas o korektę i/lub uzupełnienie tych informacji. Postaramy się jak najszybciej podjąć takie działania, chyba że istnieje uzasadniony powód, dla którego nie jest to możliwe, o czym poinformujemy Użytkownika.

Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania (w stosownych przypadkach) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych; a także wyrazić sprzeciw wobec wszelkich bezpośrednich działań marketingowych (dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie „Możliwość wyboru i kontrola nad danym” w niniejszej Polityce prywatności). 

W stosownych przypadkach Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych i prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad danymi osobowym w miejscu jego stałego zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia zasad RODO.

Wnioski te można złożyć za pośrednictwem Internetu: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/. Lub pocztą tradycyjną: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 Do wiadomości: DPO

W przypadku otrzymania od Użytkownika prośby o skorzystanie z powyższych praw, będziemy musieli w zasadnym stopniu uwierzytelnić jego tożsamość i lokalizację. Poprosimy o podanie danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że Użytkownik jest osobą, za którą się podaje i zadamy pytania, aby dowiedzieć się o charakter i zakres prośby.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych Użytkownika Nie udostępnimy ani nie ujawnimy żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, poza celami określonymi w niniejszym powiadomieniu lub w przypadku, gdy istnieje wymóg prawny. Spółka ClinEdge korzysta z usług stron trzecich w celu świadczenia poniższych usług i funkcji biznesowych, przy czym wszystkie podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu przetwarzają dane Użytkownika wyłącznie zgodnie z przekazanymi przez nas instrukcjami oraz całkowicie przestrzegają zasad zawartych w tym powiadomieniu o ochronie prywatności, przepisów o ochronie prywatności, zgodnie z postanowieniami artykułu 28 rozporządzenia RODO oraz wszelkich innych odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony. Nie udostępniamy danych osobowych Użytkownika spółce Sierra, sponsorowi badania. 

Uzyskiwanie dostępu lub korygowanie danych Użytkownika

Użytkownik może poprosić o dostęp do przekazanych nam danych osobowych, o ich korektę bądź usunięcie, wysyłając wiadomość e-maila na adres privacy@clin-edge.com. Jeśli uznamy, że zmiana naruszałaby jakiekolwiek przepisy prawa lub wymogi prawne lub skutkowałaby niepoprawnością danych, możemy nie zrealizować prośby Użytkownika o korektę informacji. Wyżej wspomniane wnioski można również składać za pośrednictwem Internetu: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/. Lub pocztą tradycyjną: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 Do wiadomości: DPO

 

Jeśli na podstawie prośby Użytkownika będziemy musieli usunąć jego dane osobowe, będziemy potrzebować trochę czasu, aby całkowicie usunąć zapasowe kopie danych osobowych z naszych aktywnych serwerów i systemów kopii zapasowych.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub niniejszej polityki prywatności, można się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@clin-edge.comlub telefonicznie pod numerem 857-496-0054 lub pod adresem: ClinEdge, Do wiadomości: Bob Place, 108 Myrtle Street, Suite 201, Quincy, MA 02171.